• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Ministrul egiptean al cercetării ştiinţifice efectuează o vizită oficială în România, în perioada 18-20 decembrie 2013

Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, şi secretarul de stat Tudor Prisecaru, s-au întâlnit în data de 18 decembrie ac, la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale, cu George Ramzy Stino, ministrul egiptean al cercetării ştiinţifice, aflat în vizită oficială în România, în perioada 18-20 decembrie.

Întrevederea a avut ca obiective principale relansarea relaţiilor bilaterale tradiţionale şi intensificarea cooperării sectoriale, care să valorifice statutul european şi euro-atlantic al României, respectiv potenţialul geo-strategic al Egiptului în spaţiul mediteranean şi african, precum şi raporturile de parteneriat UE-Egipt.

În cadrul discuţiilor purtate, partea română şi-a exprimat convingerea că relaţiile româno-egiptene pot fi un model de bună cooperare şi parteneriat, prin dorinţa comună de aprofundare a cooperării în baza oportunităţilor oferite de acordurile în domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii între România şi Republica Arabă Egipt. În condiţiile în care, la ora actuală, există 6 acorduri inter-universitare între instituţii de învăţământ superior din cele două state, au fost considerate necesare încurajarea schimburilor de studenţi, lectori, experţi în domeniile cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, dar şi sprijinirea cooperării directe dintre universităţi şi institutele de cercetare-dezvoltare. În acest sens, ca formulă de intensificare a acestor mobilităţi, ministrul delegat Mihnea Costoiu a avansat popularizarea ofertei educaţionale a instituţiilor de învăţământ superior din România, în vederea atragerii studenţilor din Egipt, care ulterior să-şi desfăşoare activitatea în cele mai prestigioase institute de cercetare-dezvoltare.

Demnitarul român şi-a manifestat, de asemenea, disponibilitatea de a reînnoi programul de aplicare a „Acordului de cooperare în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt pentru perioada 2010-2013”, semnat la Bucureşti, în urmă cu trei ani.

Agenda ministrului George Ramzy Stino mai include vizite la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară şi Universitatea Politehnica din Bucureşti, o deplasare pe Platforma Măgurele Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), dar şi participarea la două seminarii interactive de prezentare a activităţii unor institute româneşti de cercetare-dezvoltare. Pe toata durata vizitei, demnitarul egiptean este însoţit de Mahmoud Sakr, Preşedintele Institutului Naţional pentru Cercetare Academică şi Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Finanţarea Cercetării din Republica Arabă Egipt.

Modificat la: 2013-12-19 07:58:00