S-au afisat rezultatele preliminare evaluare: POSCCE-A2-O.2.2.1-2013-1

Rezultate preliminare evaluare:  POSCCE-A2-O.2.2.1-2013-1

 

Fişele de evaluare în panel, rezultate în urma procesului de evaluare, vor fi transmise pe fax , in perioada 19.12.2013- 23.12.2013, reprezentantului legal al solicitantului şi directorului de proiect, la adresele specificate la depunerea on-line a ofertei de proiect.
Aplicanţii care nu vor primi fişa de evaluare în panel pot solicita retransmiterea fişei de evaluare printr-o adresă semnată de către reprezentantul legal al instituţiei solicitante şi ştampilată, trimisă pe fax (nr. 021-318 30 60), în care se va specifica numărul de înregistrare electronică a proiectului (ID) şi adresa de fax  la care se va retransmite.

 

Contestaţiile se pot transmite pe fax: 021.318.30.60 sau se pot depune direct la sediul ANCS, str. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 3, camera 315, în perioada 06.01.2014 -08 .01.2014 între orele 9.00-13.00

 

Contestaţiile se vor referi la eventuale vicii de procedură pe care le identificaţi ca fiind neconforme cu precizările din "Cererea de propunere de proiecte" şi Ghidul Solicitantului" şi vor fi semnate de către reprezentantul legal al instituţiei şi ştampilate.

 

Contestaţiile se vor soluţiona în perioada  09.01.2014 - 24.01.2014  

 

ANCS-DG-OI nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea sau confidenţialitatea adreselor de fax  înscrise  la depunerea on-line a ofertei de proiect.

Modificat la: 2013-12-19 10:47:00