• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Programul de burse naţionale “Pentru femeile din stiinţa”

CNR UNESCO si L’Oreal Romania au lansat Programul de Burse naţionale “Pentru femeile din stiinţa” prin care se oferă două burse pentru tinere cercetătoare din aria ştiinţelor vieţii si aria ştiinţelor fizicii.

Programul se adresează cercetătoarelor din România cu varsta de maxim 35 de ani, doctorande sau au obţinut titlul de doctor şi urmează un program de pregatire post-universitară în cadrul unei instituţii acreditate de învăţămant superior din ţară. Valoarea unei burse este de 42.000 lei, iar fiecare bursă va constitui sursa de finanţare a unui proiect de cercetare derulat timp de zece luni, în cadrul unei instituţii de cercetare din România. Persoanele care doresc să participe la Program vor trebui să trimită către CNR UNESCO , în str. Anton Cehov, nr.8, Bucuresti, cel târziu până la data de 31 Martie 2014 (data postei de expediere), un dosar de aplicare care să cuprindă informaţiile şi documentele menţionate în regulamentul afişat la urmatoarea adresă:

www.cnr-unesco.ro/ro/burse.php

Modificat la: 2014-01-31 09:25:00