• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Prezentare generală

Provocări societale - finanțată cu aproximativ 2,8 miliarde EUR pentru proiecte inovatoare destinate celor 7 provocări societale din cadrul programului Orizont 2020, în ansamblu:

• Sănătate, schimbări demografice și bunăstare - finantare 7472 milioane EUR
• Securitatea alimentară, agricultura durabilă și silvicultură, cercetare marina, maritima si fluviala, bioeconomie - finantare 3851 milioane EUR
• Energie sigura, curată și eficientă. Suport suplimentar pentru securitatea nucleară prevazuta de tratatul Euratom - finantare 5931 milioane EUR
• Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate - finantare 6339 milioane EUR
• Combaterea schimbărilor climatice, protectia mediului, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime - finantare 3081 milioane EUR

• Europa într-o lume în schimbare inovatoare și societățile reflexive - finantare 1310 milioane EUR
• Securitatea Europei  - prin protejarea libertăților si  a securitatii  cetatenilor sai - finantare 1695 milioane EUR

 

Modificat la: 2014-03-12 16:04:00