Priorităţile Programului Operaţional Competivitate 2014-2020

Provocările-cheie pentru România pentru orizontul 2020 în cadrul Programului Operaţional Competivitate sunt dezvoltarea şi dinamizarea inovării prin susţinerea cercetării - dezvoltării, stimularea mediului privat pentru inovare şi susţinerea dezvoltării resurselor umane din domeniul Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI), orientate spre sectoare cu potenţial de creştere”, a declarat ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, în cadrul forumului „FONDURI EUROPENE 2014-2020: Noile mecanisme pentru creşterea ratei de absorbţie”, organizat de Intact Media Group, marţi, 25 martie, la Palatul Parlamentului.

În condiţiile în care obiectivul perioadei de programare 2007-2013 a vizat trei indicatori (creşterea capacităţii de Cercetare şi Dezvoltare, stimularea cooperării între instituţiile de CDI şi întreprinderi şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI), Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 va dezvolta toate intervenţiile (competenţe ştiinţifice, iniţiative antreprenoriale şi oportunităţi financiare) în jurul celor patru domenii de specializare inteligentă relevante pentru România, a mai anunţat ministrul Mihnea Costoiu. Aceste patru domenii sunt bio-economia, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, energia şi mediul, respectiv eco-tehnologiile. Suplimentar, va fi sprijinit, de asemenea, programul CDI pentru sănătate, un sector de interes naţional pentru România.

Una dintre cele mai importante lecţii desprinse din perioada de programare 2007-2013 a fost că, în contextul resurselor limitate acordate sectorului CDI şi subfinanţării actorilor din piaţă, este necesară prioritizarea şi concentrarea tematică, pornind de la cerere, în scopul de a consolida şi de a genera excelenţă în CDI, în domeniile prioritare economice şi sociale în care România are cea mai mare nevoie de astfel de activităţi. Considerăm, deci, că această abordare a exerciţiului financiar 2014-2020, care va valorifica rezultatele pozitive obţinute în actuala perioadă de programare şi va oferi instrumente şi direcţii noi, este de natură să conducă, pe de o parte, la atingerea obiectivelor propuse la nivel naţional de creştere a excelenţei ştiinţifice şi a competitivităţii economice, iar pe de altă parte să susţină în mod determinant contribuţia României la atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul cercetării şi inovării, şi implicit a obiectivelor Strategiei Europa 2020”, a conchis ministrul Mihnea Costoiu.

Evenimentul organizat de Intact Media Group a abordat problema fondurilor europene pentru exerciţiul financiar multianual 2014-2020, reunind reprezentanţi ai autorităţilor, ai sistemului bancar, ai firmelor de consultanţă,  ai asociaţiilor patronale, oameni de afaceri cu experienţă în derularea proiectelor cu fonduri europene. La dezbateri au fost prezenţi premierul Victor Ponta, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici  şi consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României, Adrian Vasilescu.

Reamintim faptul că, în cadrul domeniului major de intervenţie 1, axat pe parteneriate, au fost finanţate 85 de proiecte de cercetare-dezvoltare şi inovare, dintre care 44 au fost solicitate şi cofinanţate de întreprinderi în parteneriat cu instituţii de cercetare-dezvoltare specializate, rezultatele urmând a fi implementate de către întreprinderile respective (produse, procese, servicii noi sau îmbunătăţite). Celelalte 41 de proiecte au fost iniţiative de CD de înalt nivel şiinţific conduse de specialişti din străinătate.

În cadrul domeniului major de intervenţie 2 au fost finanţate 89 proiecte de investiţii, cu bugete care au putut merge până la 15 milioane euro, care au urmărit dezvoltarea infrastructurii de CD a instituţiilor de învăţământ superior şi a institutelor de CD de drept public (inclusiv a spitalelor clinice şi universitare care au activitate de CD) prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente şi crearea de noi infrastructuri, inclusiv centre de stocare şi prelucrare de date de tip GRID. Domeniul major de intervenţie 2 a susţinut şi consolidarea capacităţii administrative în 73 de instituţii publice de cercetare.

Tot în cadrul domeniului major de intervenţie 2 este finanţat proiectul major Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics (ELI-NP), infrastructură pan-europeană de CD. Pe 19 martie s-a finalizat şi cea de-a treia achiziţie importantă a proiectului prin semnarea, la Roma, a contractului cu consorţiul care a câştigat licitaţia pentru a dezvolta și realiza sursa de radiaţie gamma.

În ceea ce priveşte domeniul major de intervenţie 3, adresat exclusiv întreprinderilor, principalele rezultate se concentrează pe furnizarea de produse şi/ sau servicii noi sau substanţial îmbunătăţite în vederea comercializării, pornind de la un rezultat obţinut din activitatea de cercetare-dezvoltare, a aplicării unui brevet sau a altei forme de proprietate industrială. Astfel, 321 proiecte au fost contractate cu întreprinderi (din care 252 IMM-uri) pe domeniul 3, cu un buget total de 450 milioane euro din care finanţarea nerambursabilă a fost de 220 milioane euro.

Modificat la: 2014-03-25 17:49:00