Proiectul Dragon - STAR lansează Schema de granturi de mobilitate

Proiectul Dragon - STAR lansează Schema de granturi de mobilitate.

Această schemă oferă posibilitatea pentru organizațiile europene de a investiga piața chineză și de a identifica parteneri potriviți pentru a încheia o colaborare tehnologică și/sau de cercetare.

Aceasta oferă, de asemenea, sprijin financiar organizațiilor europene eligibile pentru a călători în China. Se vor suporta cheltuielile de deplasare ale organizațiilor interesate să participe la evenimentul de brokeraj organizat în paralel cu "EU - China Business & Technology (B&T)
Cooperation Fair", care va avea loc în Chengdu, China la 21-23 octombrie 2014). Grantul este de maxim 2.500 euro.

Termenul limită
al apelului este 19 septembrie 2014.

Cererile vor fi evaluate pe baza "primul venit, primul servit" și până la alocarea intregului buget.

Mai multe detalii la
http://www.dragon-star.eu/the-travel-grand-scheme/

Modificat la: 2014-05-26 10:08:00