Reuniunea Consiliului Competitivitate Cercetare

Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, a participat joi, 25 septembrie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului UE Competitivitate-Cercetare. Agenda evenimentului a inclus prezentarea raportului intermediar de evaluare a Strategiei Europa 2020 la jumătatea perioadei de derulare şi dezbateri pe marginea comunicării Comisiei Europene, „Cercetarea şi inovarea ca surse de reînnoire a creşterii”.
Raportul intermediar de activitate din 2014 a oferit o imagine de ansamblu a progreselor înregistrate în aplicarea priorităţilor Spaţiului European al Cercetării în toate statele membre şi în ţările asociate. De asemenea, documentul prezintă noile măsuri şi măsurile actualizate, adoptate la nivel naţional, dar şi o comparaţie a acestora cu implementarea acţiunilor privind Spaţiul European al Cercetării întreprinse la nivel naţional de către organizaţii de finanţare a cercetării şi de către organizaţii care desfăşoară activităţi de cercetare.
Ministrul român al Cercetării a declarat că ţara noastră susţine concluziile Raportului intermediar de activitate prezentat de Comisie şi că şi-a asumat obiectivele şi orientările Strategiei Europa 2020 cu scopul de a avea o viziune comună de coordonare şi pentru a corobora reformele europene şi naţionale. „România este angajată în atingerea celor cinci obiective-cheie ale Europei în domeniile  ocupării forţei de muncă, inovării, energiei, educaţiei şi incluziunii sociale, precum şi a celor şapte iiţiative emblematice asociate  dintre care cele legate de inovare, politica industrială şi economia digitală prezintă un interes special pentru noi. Considerăm însă că putem îmbunătăţi eficienţa măsurilor de politică prin abordarea în mod direct şi focalizat a obiectivelor de creştere economică prin intermediul direcţiilor şi domeniilor din Strategia Europa 2020, ceea ce ar permite evoluţii fireşti spre atingerea obiectivelor stabilite”, a declarat ministrul Mihnea Costoiu.
În plan naţional, pentru realizarea acestor angajamente, România acţionează pe trei direcţii principale:
- creşterea performanţelor sistemului naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CD&I) prin dezvoltarea capacităţii sale materiale, funcţionale şi de personal
- susţinerea creşterii competitivităţii economice prin stimularea inovării şi promovarea unui portofoliu de politici suport, destinate creşterii investiţiilor CD din sectorul privat
- accentuarea dimensiunii internaţionale a politicilor şi programelor CD&I.
Modificat la: 2014-09-26 13:21:00