Lansarea Programului de Finanţare al Noilor Instalaţii de Cercetare de Interes Naţional

Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, a lansat vineri, 10 octombrie, în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Educaţiei - Activitatea de cercetare, Programul de Finanţare al Noilor Instalaţii de Cercetare de Interes Naţional.
Prin lansarea acestui program sunt puse în aplicare prevederile HG 786/10.09.2014, privind aprobarea listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale. Lista conţine 29 de instalaţii şi obiective speciale de interes naţional ale căror cheltuieli pentru întreţinerea, exploatarea, funcţionarea şi securitatea instalaţiilor sunt finanţate din fondurile alocate MEN, de la bugetul de stat (capitolul Cercetare fundamentală şi Cercetare dezvoltare).
Este încă o iniţiativă care se înscrie în perspectiva strategică mai amplă a Ministerului Educaţiei Naţionale, prin care se urmăreşte o deschidere către resursele internaţionale dedicate cercetării în domeniile de interes. Am atras până în acest moment fonduri în valoare de 1 miliard de euro pentru cercetare-dezvoltare, există, aşadar, o continuitate de acţiune care confirmă şi certifică angajamentul Guvernului de a transforma cercetarea într-un vector de dezvoltare a României”, a declarat ministrul Mihnea Costoiu. Ministrul Cercetării a reamintit că nu mai departe de sfârşitul lunii septembrie, au fost lansate 17 noi proiecte în cadrul operaţiunii „Dezvoltarea infrastructurii Cercetare-Dezvoltare existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)” - Axa prioritară 2 POS CCE - „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate”, în valoare de 60 de milioane de euro.
Ministrul Mihnea Costoiu a mai afirmat că un alt obiectiv strategic al MEN îl reprezintă transformarea cercetării într-un pol de competitivitate pentru sectorul privat. „Numai anul trecut, spre exemplu, am semnat împreună cu reprezentanţii a 125 de firme, IMM-uri, întreprinderi mari, companii, contracte de cercetare în valoare de 110 milioane Euro creând noi oportunităţi de dezvoltare pentru mediul de afaceri din România. Ca efect direct, vă pot spune că am obţinut, astfel, o creştere a cheltuielii în domeniul cercetării private cu 120 milioane Euro, prin cofinanţarea proprie din partea acestor firme”, a punctat Mihnea Costoiu.
Modificat la: 2014-10-10 08:35:00