Opțiune de etichetare ca proiecte pentru Regiunea Dunării a unor propuneri de proiecte Orizont 2020 ce vor fi depuse în cadrul apelului Twinning H2020-TWINN-2015

Faza pilot a acțiunii de Etichetare a propunerilor pentru Regiunea Dunării a fost recent lansată și este deschisă până la data de joi 16 aprilie 2015, ora 17.

 

Prin această acțiune, componentă a proiectului european FP7 Danube-INCO.NET, se urmărește să se asigure într-un mod unitar sprijinul pentru implementarea strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD) – Aria Prioritară 7 prin identificarea celor mai relevante apeluri și proiecte din Orizont 2020 care ar putea contribui la implementarea obiectivelor strategiei Dunării, prin complementarea activităților aflate în derulare și cu evitarea duplicării acestora. Într-un sens mai larg, se urmărește promovarea cooperării între țările dunărene și a înțelegerii mutuale între aceste state în vederea implementării strategiei SUERD prin utilizarea diverselor scheme de finanțare disponibile pe plan european, precum și prin identificarea și promovarea în comun a unor proiecte strategice SUERD.

 

Faza pilot lansată pentru prioritatea SUERD - PA7 oferă posibilitatea depunătorilor propunerilor de proiect din cadrul apelului Orizont 2020:

           Spreading Excellence and Widening Participation

           Call for Twinning, H2020-TWINN-2015
           Deadline date: 07-05-2015
           Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-twinn-2015.html  să poată primi în baza unei solicitări depuse la secretariatul PA7 – SUERD anterior datei de 16 aprilie 2015, o scrisoare de recomandare (LoR) privind relevanța respectivului proiect în raport cu strategia Dunării, în sensul ca acesta corespunde priorităților SUERD și va contribui la implementarea obiectivelor strategice.

 

Anunțul de lansare al acțiunii și mai multe detalii privind procedura de aplicare sunt disponibile la adresa web: http://danube-inco.net/object/news/14582sau se pot obține prin e-mail: danube_knowledgesociety@uns.ac.rs.

Modificat la: 2015-01-28 12:14:00