Proiecte din planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Educației și Cercetării Științifice finalizate sau aflate în derulare în 2014-2015

PLAN SECTORIAL : PROIECTE 2011-2015    

Nr.
crt.

Titlul proiectului

Consorțiul care derulează proiectul

Perioada de
derulare a proiectului

Valoarea totală a
proiectului
(lei)

Site-ul proiectului

1

Dezvoltarea capacităților de transfer și comercializare a rezultatelor din cercetare în cadrul institutelor de cercetare și a centrelor de cercetare aplicativă din România-implementare unui model pilot pentru compartimentele de specialitate

-Universitatea „Politehnica” București

2015-2016

1.500.000

http://raduopincaru.simplesite.com

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării INCDMTM

- Institutul Național de Cecetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie INCDTP

- Centrul de Informare Tehnologică CIT IRECSON

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA

- Asociația Română de transfer tehnologic și inovare AroTT Craiova

2

Strategia de relansare a cercetării în industria românească de medicamente

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică ICCF

2014-2015

1.500.000

http://cfarm.ncpri.ro/implementare.pdf

3

Stabilirea direcțiilor strategice și a obiectivelor prioritare ale activităților de cercetare-dezvoltare și inovare din domeniul energetic în perioada 2016-2020, în raport cu cerințele privind eficiența energetică și energia durabilă și curată, promovate prin politica energetică națională și europeană

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG

2014-2015

1.369.287

www.icemenerg.ro/directii_strategice.htm

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE CA

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice ICSI Râmnicu Vâlcea

- Universitatea „Politehnica” București

- Institutul de Studii și Proiectări Energetice ISPE

- Complexul Energetic Oltenia

4

Evaluarea potențialului românesc de cercetare în domeniul chimiei și elaborarea strategiei naționale de cooperare internațională

Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iași

2011-2012

1.000.000

pagina in reconstructie

5

Evaluarea și prognozarea cererii de muncă potențiale pentru absolvenții de învățământ superior, în structură ocupațională, la orizontul anului 2020, în vederea dezvoltării corespunzătoare a politicilor privind instruirea de nivel universitar

Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale - INCSMPS

2012-2013

1.700.000

www.prevedu.ro

6

Sistem informatic integrat pentru identificare, arhivarea și diseminarea bazelor de date și a indicatorilor din cercetările sociale

Universitatea București

2012-2013

1.626.500

http://www.roda.ro

7

Elaborarea strategiei naționale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru perioada 2014-2020

UEFISCDI București

2013

3.500.000

 

www.cdi2020.ro

8

Pregătirea propunerii de proiect ESFRI privind realizarea Centrului Internațional "Dunărea" de Studii Avansate pentru sisteme fluvii-delte-mări

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină- GeoEcoMar

2013

800.000

www.danubius-ri.eu
pagina in reconstructie

Modificat la: 2015-04-21 15:03:00