Concurs selectie director general la INCDTIM

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I.

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca are sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Donath nr. 65 - 103.

 

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.1401 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1067 din 29 noiembrie 2005, Partea I.

 

Dosarul de concurs se depune sau se transmite în data de 21.09.2015, ora limită 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1, Etaj 5, Camera 502.

 

Programul de desfăşurare a concursului:

 

 

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

5.08.2015

Depunerea dosarelor candidaților

21.09.2015

Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor

 22-26.09.2015

Afişarea rezultatelor

26.09.2015

Primirea contestaţiilor

28- 30.09.2015

Analizarea contestaţiilor/ afişare listă/ răspuns contestatari

1-5. 10.2015

Susţinerea interviului

6.10.2015

Afişarea rezultatelor interviului

6.10.2015

Primirea contestaţiilor

7-9.10.2015

Soluţionarea contestaţiilor, afişarea şi transmiterea răspunsului la contestaţii

12-14.10.2015

Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea acestuia aprobării conducătorului organului administrației publice centrale.

15-19.10.2015

 

Emiterea ordinului de numire în funcția de director general

maximum 23.10.2015

 

 

Locul de desfăşurare a interviului: în data de 6.10.2015 - începând cu orele 10.00, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare – Etaj 5, Camera 510.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64 şi secretariat.ddpi@ancs.ro

 

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro  şi www.itim-cj.ro

Modificat la: 2015-08-05 11:01:00