Concurs selectie director general la ECOIND

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I.

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, Drumul Podu Dâmboviţei 71-73, sectorul 6.

 

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.961 din 25 august 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României nr.819 din 9 septembrie 2005, Partea I.

 

Dosarul de concurs se depune sau se transmite în data de 2.11.2015, ora limită 16.00,la secretariatul comisiei de concurs care funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1, Etaj 5, Camera 504.

 

Programul de desfăşurare a concursului:

 

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

17.09.2015

Depunerea dosarelor candidaților

2.11.2015

Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor

 3 - 9.11.2015

Afişarea rezultatelor

10.11.2015

Primirea contestaţiilor

10 - 12.11.2015

Analizarea contestaţiilor/ afişare listă/ răspuns contestatari

13 - 17.11.2015

Susţinerea interviului

19.11.2015

Afişarea rezultatelor interviului

19.11.2015

Primirea contestaţiilor

20 - 24.11.2015

Soluţionarea contestaţiilor, afişarea şi transmiterea răspunsului la contestaţii

25 - 27.11.2015

Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea acestuia aprobării conducătorului organului administrației publice centrale.

27.11 - 3.12.2015

 

Emiterea ordinului de numire în funcția de director general

maximum 17.12.2015

 

 

Locul de desfăşurare a interviului: în data de 19.11.2015 - începând cu orele 10.00, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare – Etaj 5, Camera 510.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64 şi secretariat.ddpi@ancs.ro

 

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro  şi www.incdecoind.ro

Modificat la: 2015-09-17 10:02:00