Concurs selectie director general la IVB

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale “Victor Babeş” Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I.

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale “Victor Babeş” are sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 99-101, sectorul 5.

 

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.790 din 3 august 2011pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale “Victor Babeş”, publicată în Monitorul Oficial al României nr.591 din 22 august 2011, Partea I.

 

Dosarul de concurs se depune sau se transmite în data de 2.11.2015, ora limită 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1, Etaj 5, Camera 504.

 

Programul de desfăşurare a concursului:

 

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

17.09.2015

Depunerea dosarelor candidaților

2.11.2015

Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor

 3-9.11.2015

Afişarea rezultatelor

10.11.2015

Primirea contestaţiilor *)

10- 12.11.2015

Analizarea contestaţiilor/ afişare listă/ răspuns contestatari

13-17.11.2015

Susţinerea interviului

18.11.2015

Afişarea rezultatelor interviului*)

18.11.2015

Primirea contestaţiilor *)

19-23.11.2015

Soluţionarea contestaţiilor, afişarea şi transmiterea răspunsului la contestaţii

24-26.11.2015

Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea acestuia aprobării conducătorului organului administrației publice centrale.

27.11-3.12.2015

 

Emiterea ordinului de numire în funcția de director general

maximum 17.12.2015

 

 

 

Locul de desfăşurare a interviului: în data de 18.11.2015 - începând cu orele 10.00, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare–Etaj 5, Camera 510.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64 şi secretariat.ddpi@ancs.ro

 

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro  şi www.ivb.ro

Modificat la: 2015-09-17 12:18:00