Concurs selectie director general la IBA

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I.

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA are noul sediu în municipiul Bucureşti, Str. Ancuţa Băneasa nr.5, Sector 2.

 

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.546 din 9 iunie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureştişi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României nr.452 din 2 iulie 2010, Partea I.

 

Dosarul de concurs se depune sau se transmite în data de 6.11.2015, ora limită 14.00, la secretariatul comisiei de concurs care funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare-cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1, Etaj 5, Camera 504.

 

Programul de desfăşurare a concursului:

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

21.09.2015

Depunerea dosarelor candidaților

6.11.2015

Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor

 9-13.11.2015

Afişarea rezultatelor

13.11.2015

Primirea contestaţiilor *)

16- 18.11.2015

Analizarea contestaţiilor/ afişare listă/ răspuns contestatari

19-23.11.2015

Susţinerea interviului

24.11.2015

Afişarea rezultatelor interviului*)

24.11.2015

Primirea contestaţiilor *)

25-27.11.2015

Soluţionarea contestaţiilor, afişarea şi transmiterea răspunsului la contestaţii

30.11-3.12.2015

Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea acestuia aprobării conducătorului organului administrației publice centrale.

4-9.12.2015

 

Emiterea ordinului de numire în funcția de director general

maximum 23.12.2015

 

 

 

Locul de desfăşurare a interviului: în data de 24.11.2015 - începând cu orele 10.00, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare–Etaj 5, Camera 510.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64 şi secretariat.ddpi@ancs.ro

 

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro şi www.bioresurse.ro

Modificat la: 2015-09-21 09:56:00

Ultimele actualizari