Concurs selectie director general la INCDM Constanța

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină“ Grigore Antipa” – INCDM Constanța, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I.

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”- INCDM Constanța, are sediul în Constanța, B-dul Mamaia nr.300.

 

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit în Anexa 2.a) la prin Hotărârea Guvernului nr.253 din 15 aprilie 2015 privind înfiinţarea, unor institute naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecției mediului, ecologiei și dezvoltarii durabile prin reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului, precum si pentru actualizarea datelor de patrimoniu, publicată în Monitorul Oficial al României nr.291din 29 aprilie 2015, Partea I.

 

Dosarul de concurs se depune sau se transmite în data de 23.11.2015, ora limită 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare-cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1, Etaj 5, Camera 502.

 

Programul de desfăşurare a concursului:

 

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

8.10.2015

Depunerea dosarelor candidaților

23.11.2015

Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor

24 – 30.11.2015

Afişarea rezultatelor

30.11.2015

Primirea contestaţiilor

30.11 – 2.12.2015

Analizarea contestaţiilor/ afişare listă/ răspuns contestatari

3 -7.12.2015

Susţinerea interviului

8.12.2015

Afişarea rezultatelor interviului

8.12.2015

Primirea contestaţiilor

9.12.2015

Soluţionarea contestaţiilor, afişarea şi transmiterea răspunsului la contestaţii

14 – 16.12.2015

 

Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea acestuia aprobării conducătorului organului administrației publice centrale.

17 - 22.12.2015

Emiterea ordinului de numire în funcția de director general

  maximum    30.12.2015

 

 

Locul de desfăşurare a interviului: în data de 8.12.2015 - începând cu orele 13, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare-Etaj 5, Camera 510.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64 şi secretariat.ddpi@ancs.ro

 

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro  şi http://www.rmri.ro/Home/Home.html

Modificat la: 2015-10-08 10:47:00