Concurs selectie director general la INCDMTM București

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării-I.N.C.D.M.T.M. București, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I.

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – I.N.C.D.M.T.M. București, are sediul în București, Șos. Pantelimon, nr. 6-8, sector 2.

 

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit în Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.1029 din 2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1303/1996 privind înființarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – I.N.C.D.M.T.M. București, publicată în Monitorul Oficial al României nr 641 din 29 septembrie 2009, Partea I.

 

Dosarul de concurss e depune sau se transmite în data de 24.11.2015, ora limită 16.00,la secretariatul comisiei de concurs care funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare-cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1, Etaj 5, Camera 502.

 

Programul de desfăşurare a concursului:

 

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

9.10.2015

Depunerea dosarelor candidaților

24.11.2015

Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor

25.11 – 2.12.2015

Afişarea rezultatelor

2.12.2015

Primirea contestaţiilor

3 – 7.12.2015

Analizarea contestaţiilor/ afişare listă/ răspuns contestatari

 8–10.12.2015

Susţinerea interviului

11.12.2015

Afişarea rezultatelor interviului

11.12.2015

Primirea contestaţiilor

14 – 16.12.2015

Soluţionarea contestaţiilor, afişarea şi transmiterea răspunsului la contestaţii

17 – 21.12.2015

Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea acestuia aprobării conducătorului organului administrației publice centrale.

22 - 24.12.2015

Emiterea ordinului de numire în funcția de director general

    maximum  30.12.2015

 

 

Locul de desfăşurare a interviului: în data de 11.12.2015 - începând cu orele 12, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare-Etaj 5, Camera 510.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64 şi secretariat.ddpi@ancs.ro

 

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro  şi http://www.incdmtm.ro

Modificat la: 2015-10-09 11:03:00