Concurs selectie director general la INCDBH Ștefănești-Argeș

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură-INCDBH Ștefănești-Argeș , în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I.

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură-INCDBH Ștefănești-Argeș, are sediul în localitatea Ștefănești, Șoseaua București-Pitești, nr.37, Jud.Argeș.

 

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.2113 din 24 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Ştefăneşti - Argeş, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1222 din 20 decembrie 2004, Partea I.

 

Dosarul de concurs se depune sau se transmite în data de 24.11.2015, ora limită 16.00,la secretariatul comisiei de concurs care funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare-cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1, Etaj 5, Camera 502.

 

Programul de desfăşurare a concursului:

 

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

9.10.2015

Depunerea dosarelor candidaților

24.11.2015

Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor

25.11-2.12.2015

Afişarea rezultatelor

2.12.2015

Primirea contestaţiilor

3-7.12.2015

Analizarea contestaţiilor/ afişare listă/ răspuns contestatari

8-10.12.2015

Susţinerea interviului

11.12.2015

Afişarea rezultatelor interviului

11.12.2015

Primirea contestaţiilor

14-16.12.2015

Soluţionarea contestaţiilor, afişarea şi transmiterea răspunsului la contestaţii

17-21.12.2015

Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea acestuia aprobării conducătorului organului administrației publice centrale.

22-24.12.2015

Emiterea ordinului de numire în funcția de director general

      maximum   30.12.2015

 

 

Locul de desfăşurare a interviului: în data de 11.12.2015 - începând cu orele 9, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare-Etaj 5, Camera 510.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64 şi secretariat.ddpi@ancs.ro

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro  şi www.incdbh-stefanesti.ro

Modificat la: 2015-10-09 11:06:00