Rezultate preliminare evaluare SECȚIUNEA G

NEW:  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA G  Cod competiţie POC-A1-A1.2.3-G-2015  Tip proiect: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

 

Fisele de evaluare in panel rezultate in urma procesului de evaluare, vor fi transmise, in termen de 2 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, pe fax sau email, reprezentantului legal/directorului de proiect al solicitantului, la numarul specificat la depunerea on-line a ofertei de proiect.

 

Aplicanţii care nu vor primi fişa de evaluare în panel pot solicita retransmiterea fişei de evaluare printr-o adresă semnată de către reprezentantul legal al instituţiei solicitante şi ştampilată, trimisă pe fax (nr. 021-318 30 60), în care se va specifica numărul de înregistrare electronică a proiectului (ID) şi numărul de  fax/email la care se va retransmite .
 

ANCSI-DG-OI nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea sau confidenţialitatea numărului de fax/email înscrise de la depunerea on-line.

 

Perioada de inregistrare a contestaţiilor este 2.11.2015 – 06.11.2015  între orele 9:00 – 14:00. Contestatiile se pot transmite pe fax la numărul 021. 318. 30. 60 sau se pot depune direct la sediul ANCSI, str. Mendeleev, nr. 21 – 25, etaj 3, camera 315.

 

 Contestaţiile se vor referi la eventualele vicii de procedură pe care le identificaţi ca fiind neconforme cu precizările din  „Cererea de propunere de proiecte” şi „Ghidul Solicitantului” şi   vor fi semnate de către reprezentantul legal al instituţiei şi stampilate .

Modificat la: 2015-10-28 17:28:00