Anulare concurs selectie director general la I.G.R. București

 

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare a organizat, prin decizie a Președintelui ANCSI, concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – I.G.R. București.

 

 

În urma verificărilor efectuate s-a constatat nerespectarea prevederilor legale ale art.5 alin.6 și alin.7 din anexa nr.1 la HG nr. 73 / 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.

 

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – I.G.R. București, prin reprezentantul său legal, nu a dus la îndeplinire dispozițiile transmise prin adresa ANCSI nr.2853/01.10.2015.

 

 

Urmare a nerespectării procedurii de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – I.G.R. București, se anulează concursul

Modificat la: 2015-11-27 17:50:00