Concurs selectie director general la INCDT

 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I.

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T.are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

 

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.1122 din 15 iulie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial  nr. 692 din 2 august 2004, Partea I.

 

Dosarul de concurs se depune sau se transmite în data de 15.01.2016, ora limită 14.00, la secretariatul comisiei de concurs care funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare-cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1, Etaj 5, Camera 504.

 

Programul de desfăşurare a concursului:

 

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

30.11.2015

Depunerea dosarelor candidaților

15.01.2016

Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor

 19-26.01.2016

Afişarea rezultatelor

26.01.2016

Primirea contestaţiilor

27- 29.01.2016

Analizarea contestaţiilor/ afişare listă/ răspuns contestatari

1-3.02.2016

Susţinerea interviului

5.02.2016

Afişarea rezultatelor interviului

5.02.2016

Primirea contestaţiilor

8-10.02.2016

Soluţionarea contestaţiilor, afişarea şi transmiterea răspunsului la contestaţii

11-15.02.2016

Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea acestuia aprobării conducătorului organului administrației publice centrale.

16-22.02.2016

Emiterea ordinului de numire în funcția de director general

maximum 29.02.2016

 

 

Locul de desfăşurare a interviului: în data de 5.02.2016 - începând cu orele 10.00, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare–Etaj 5, Camera 510.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64 şi secretariat.ddpi@ancs.ro

 

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro şi www.incdt.ro

Modificat la: 2015-11-30 12:14:00