Concurs selectie director general la INCEMC

 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I.

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMCare sediul în municipiul Timişoara,str. dr. Aurel Păunescu Podeanu nr. 144, judeţul Timiş.

 

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.1402 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC Timişoara, publicată în Monitorul Oficial nr. 1060 din 26 noiembrie 2005, Partea I.

 

Dosarul de concurs se depune sau se transmite în data de 15.01.2016, ora limită 14.00,la secretariatul comisiei de concurs care funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare-cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1, Etaj 5, Camera 504.

 

Programul de desfăşurare a concursului:

 

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

30.11.2015

Depunerea dosarelor candidaților

15.01.2016

Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor

 18-22.01.2016

Afişarea rezultatelor

22.01.2016

Primirea contestaţiilor

25- 27.01.2016

Analizarea contestaţiilor/ afişare listă/ răspuns contestatari

28.01-1.02.2016

Susţinerea interviului

2.02.2016

Afişarea rezultatelor interviului

2.02.2016

Primirea contestaţiilor

3-5.02.2016

Soluţionarea contestaţiilor, afişarea şi transmiterea răspunsului la contestaţii

8-10.02.2016

Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea acestuia aprobării conducătorului organului administrației publice centrale.

11-16.02.2016

Emiterea ordinului de numire în funcția de director general

maximum 22.02.2016

 

 

Locul de desfăşurare a interviului: în data de 2.02.2016 - începând cu orele 10.00, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare–Etaj 5, Camera 510.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64 şi secretariat.ddpi@ancs.ro

 

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro şi www.incemc.ro

Modificat la: 2015-11-30 12:20:00