• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Consiliile de Administraţie ale Instituţiilor CDI aflate în subordinea ANCSI

  Data reactualizării 21.12.2015

 

LISTA CONSILIILOR DE ADMINISTRAŢIE ALE INSTITUŢIILOR ŞI UNITĂŢILOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE

CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN SUBORDINEA

AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

 

 

Nr. crt. Denumire instituție și unitate Componenţa CA Perioada de valabilitate a mandatului
1. Agentia Spaţială Română Piso Marius-Ioan – DG/Presedinte
Prunariu Dumitru Dorin
Constantinescu Virgiliu Niculae
Nae Cătălin DG INCAS
Marinescu Camelia-Elena - Consilier ANCSI
Mandat expirat
2. Institutul de Fizică Atomică

Buzatu Florin-Dorian - Director general

Nu are consiliu de administrație

 

 

 

 

.

Modificat la: 2015-12-28 22:37:00