• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Consiliile de Administraţie ale Instituţiilor CDI aflate sub autoritatea ANCSI

  Data reactualizării 21.12.2015

 

LISTA CONSILIILOR DE ADMINISTRAŢIE ALE INSTITUŢIILOR ŞI UNITĂŢILOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE

CARE FUNCŢIONEAZĂ SUB AUTORITATEA

AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

 

 

Nr. crt. Denumire instituție și unitate Componenţa CA Perioada de valabilitate a mandatului
1. Societatea Comercială ”Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” - S.A. Costache Daniel George – Director general
Badescu Iulian, specialist UPB
Dornean Maria – Director MENCS
Teodoru Nelu, reprezentant SIF
Tudor Stela Cristina, reprezentant MENCS
Mandatul expira în 2018
2. Societatea Comercială Institutul de Cercetare – Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare – ICPROA – S.A. Brașov Schiau Adrian – Director general
Moise Lucia – Director ANCSI
Adriana –Elena Moţa–Consilier ANCSI
Mandatul expira în 2018

 

 

 

.

Modificat la: 2015-12-28 23:15:00