• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Programe Nucleu

 

NEW: Alocarea etapei a 3-a la Programele-nucleu 2019-2022 - aprobată prin Ordinul MCI nr. 404 din 05.07.2019. - 05.07.2019 19:50

 

Alocarea etapei a 2-a la Programele-nucleu 2019-2022 și Repartizarea creditelor de angajament pentru finanțarea multianuală a programelor-nucleu - aprobate prin Ordinul MCI nr. 241 din 17.04.2019. - 17.04.2019 18:39

Alocarea primei etape la Programele-nucleu 2019-2022 - aprobate prin Ordinul MCI nr. 4 din 09.01.2019. - 09.01.2019 15:08

 

 

În urma etapei de evaluare a propunerilor de programe-nucleu s-au primit 6 contestații. După analiza acestora, rezultatul este prezentat în LISTĂ - 07.01.2018 15:30

Rezultatele preliminare ale evaluării Programelor-Nucleu, competiția 2019-2022 - 28.12.2018 17:01

Rezultatele evaluării proiectelor componente ale Programelor-Nucleu, competiția 2019-2022 - 28.12.2018 16:09

 

Contestațiile rezultatelor în urma evaluării Programelor-Nucleu propuse spre finanțare pot fi făcute în data de 03 ianuarie 2019, până la orele 16.00, în conformitate cu decalarea aprobată a calendarului, la sediul MCI: București, Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, la Direcția Politici, Programe CDI, cam.212, etaj 2 și prin email la adresa Direcției Politici, Programe CDI: secretariat.dgp@research.gov.ro.

 

S-a lansat competiția în cadrul Programului Nucleu pentru perioada 2019 - 2022 - 01.11.2018 13:51

Ghid îndrumător pentru depunerea proiectelor prin platforma program-nucleu.research.gov.ro - 01.11.2018 13:51

Lista modelelor de documente pentru programul nucleu 2019 - 2022 - 23.04.2019 15:03

 

 

 

 

 

 

Derularea programului nucleu în perioada 2017-2018

 

Derularea programului nucleu în perioada 2016-2017

 

 

Fonduri alocate în programele Nucleu

 

 

 

 

Documente de referinţă programe Nucleu

 

  • OG 57/2002 - privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inclusiv OUG 108/2017 publicată în Monitorul oficial 1018/22.12.2017;
  • HG 1023/2015 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare;
  • HG 1062/2011 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;
  • HG 97/2016 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;
  • Ordinul MCI nr.922/30.10.2018 privind constituirea comisiei proprii precum și aprobarea metodologiei de evaluare a Programelor-Nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2022;
  • Ordinul MCI nr.923/30.10.2018 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a propunerilor de proiecte cuprinse în propunerile de Program-Nucleu depuse în vederea finanțării programelor-nucleu pentru perioada 2019-2022;
  • Ordinul MCI nr.924/30.10.2018 privind aprobarea modelelor documentelor pentru propunerile de program și a contractului de finanțare a Programelor-Nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2022.
Modificat la: 2019-07-05 19:50:00