• Facebook
 • LinkedIn
 • Youtube

Plan sectorial

 

NEW: Rezultatul evaluarii proiectului "Tehnici de stocare și valorificare a rezultatelor cercetării științifice avansate” din Planul sectorial al Ministerului Cercetării şi Inovării. - 19.10.2017 13:09

 

Rezultatul evaluarii proiectului "Dezvoltarea capacităţii de monitorizare şi coordonare a activităţii de supraveghere spaţială, pentru prognoza riscurilor asociate căderii din atmosferă şi din cosmos a corpurilor natural şi artificiale” din Planul sectorial al Ministerului Cercetării şi Inovării. - 11.10.2017 14:45

 

Rezultatul verificării eligibilităţii a expresiilor de interes depuse pentru proiectul "Tehnici de stocare şi valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice avansate" din cadrul Planului sectorial al MCI - 03.10.2017 15:25

 

Rezultatele contestaţiilor depuse în urma evaluării proiectelor din planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MCI - 28.09.2017 10:45

 

Rezultatele evaluării proiectelor din planul sectorial 2017 - 22.09.2017 10:45

 

Reluare a procedurilor de atribuire a finanţării proiectului „Tehnici de stocare şi valorificare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice avansate” din planul sectorial - 22.09.2017 10:01

 

Rezultatul verificării eligibilităţii a expresiilor de interes depuse pentru proiectul "Dezvoltarea capacităţii de monitorizare şi coordonare a activităţii de supraveghere spaţială, pentru prognoza riscurilor asociate căderii corpurilor naturale și artificiale" din cadrul Planului sectorial al MCI - 13.09.2017 14:49

 

În urma reanalizării expresiilor de interes depuse  în vederea atribuirii finanţării proiectului „Cercetări privind dezvoltarea capacităţii de transfer şi comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrată a resursei naturale de lână. Strategie privind aplicabilitatea produselor eco-inovative pe bază de lână de oaie în domeniul construcţiilor”, comisia de verificare a eligibilităţii a decis că intenţia de participare a Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Chimico Farmaceutică - ICCF este eligibilă. - 01.09.2017 15:46

 

Reluare a procedurilor de atribuire a finanţării proiectului „Dezvoltarea capacităţii de monitorizare şi coordonare a activităţii de supraveghere spaţială, pentru prognoza riscurilor asociate căderii din atmosferă şi din cosmos a corpurilor naturale şi artificiale” din planul sectorial. - 31.08.2017 12:06

 

Rezultatele verificării eligibilităţii a expresiilor de interes depuse pentru proiectele din cadrul Planului sectorial al MCI - 25.08.2017 19:48

 

Declanşare proceduri de atribuire proiecte din planul sectorial al MCI - 08.08.2017 14:45

 

 

 

Proiecte pe plan sectorial

 

 

 

Planuri sectoriale de CD ale altor ministere

 

 • Inspectoratul General de Aviaţie al MAI, în calitate de Autoritate Contractantă a lansat procedura competiţională "licitaţie restrânsă" pentru atribuirea contractului de finanţare a realizării proiectului de cercetare-dezvoltare "PS 2.2.1 - Dezvoltarea de surse electrice de curent continuu şi alternativ mobile, pentru controlul la sol al aeronavelor", în conformitate cu H.G. nr. 1266/2004. - 04.03.2016 08:00

Pentru detalii suplimentare accesati website-ul Inspectoratului General de Aviaţie al MAI.

 • Ministerul Afacerilor Interne (MAI) lansează Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare 2016-2017. - 24.02.2016 13:20

Lista proiectelor cuprinse în Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare 2016-2017 ce urmează să fie atribuite în conformitate cu prevederile HG nr.1266/2004. Pentru informaţii suplimentare: e-mail: cercetare.dgl@mai.gov.ro, Tel: +40(21) 2648.628

 • ORDIN Nr. 1053 din 3 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011 - 2014, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020
 • ORDIN Nr. 3808 din 28 decembrie 2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013 - 2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 28 din 14 ianuarie 2013

 

 

Situaţie plăţi plan sectorial

 

 

 

Rezultate licitaţii atribuire contracte de finanţare

 

 • Declanşarea procedurii de atribuire a proiectelor- 16.07.2015
  • "Cercetări privind identificarea priorităților de dezvoltare a bioeconomiei în România pentru perioada 2016-2030"
  • "Definirea direcțiilor strategice pentru relansarea cercetării în domeniul exploatării și valorificării resurselor minerale primare și secundare nonenergetice"

 

 

 

 

 

 

 

.

Modificat la: 2017-10-11 14:45:00