Plan sectorial

 

Competiția 2019:

 

Rezultatele evaluării proiectelor din Planul sectorial, competiția 2019, pentru care s-a reluat licitaţia restrânsă - 13.08.2019 16:30

Proiect nr.
(din lista)

Titlu proiect

Oferta
 nr.

Ofertant - Consorţiu

Câştigător/
Necâştigător

1/P4

Metode şi tehnici inovative pentru evaluarea intervenţiilor de conservare-restaurare şi urmărirea de conservare a construcţiilor tradiţionale din România

 

1

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectrinică – INOE 2000

SC CEPROCIM SA Bucureşti

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie și Petrochime – ICECHIM

Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti

Câștigător 

-

7 plicuri (unul singur înregistrat la registratura MCI, respectiv “Documente justificative, date de identificare)) nu se poate constitui ca ofertă

Necâștigător 

2/P6

Soluţii inovative de protecţie a infrastructurii de transport utilizând materiale de construcţii cu proprietăţi speciale de auto-întreţinere şi auto-reparare

1

SC Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabiilă - URBAN-INCERC

Câștigător

2

Universitatea Politehnica Bucureşti

SC CEPROCIM SA Bucureşti

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie și Petrochime – ICECHIM

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE CA

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR

Necâștigător 

3

Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Institutul de Cercetare pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON Bucuresti

Necâștigător 

Eventualele contestaţii se depun la sediul MCI până miercuri 14.06.2019, ora 13:30.

 

 

Declanșare procedură de atribuire a 2 proiecte din planul sectorial de CDI al MCI

 

Procedura de atribuire a proiectelor:

Nr. crt.

Denumire proiect

Valoare alocată, din care:

Total

2019

0

1

2

3

1

Metode şi tehnici inovative pentru evaluarea intervenţiilor de conservare-restaurare şi urmarirea de conservare a construcţiilor tradiţionale din România

2.000.000

1.200.000

2

Soluţii innovative de protecţie a infrastructurii de transport  utilizând materiale de construcţii cu proprietăţi speciale de auto-întreţinere şi auto-reparare

1.700.000

1.400.000

se realizează în conformitate cu HG nr.1266/2004, OMCI nr. 405/05.07.2019 (Anexa1, Anexa1a) şi OMCI nr.406/05.07.2019.

 

Expresia de interes pentru fiecare proiect poate fi propusă de un singur participant, sau de un grup (consorțiu de participanți asociați, persoane juridice care se constituie ca parteneri în cadrul proiectului), și se poate depune până la data de 19.07.2019, ora 13.00 la sediul MCI din Bucuresti, str. Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod poștal 010362.

 

Model de formular pentru expresia de interes.

 

Participanții trebuie să se încadreze în categoriile de unități și instituții prevăzute la articolele 7 si 8 din OG nr.57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare. “

 

 

 

Rezultatele contestațiilor depuse în urma evaluării proiectelor din Planul sectorial, Competiția 2019 - 26.06.2019 17:09

 

Rezultatele evaluării proiectelor din Planul sectorial Competiția 2019 - 21.06.2019 15:04

Rezultatele verificării eligibilităţii expresiilor de interes depuse pentru proiectul “TOPO Transilvania: o initiațivă multidisciplinară europeană cu aplicație la zona din interiorul Carpaților de Sud-Est - 18.06.2019 15:23

Anunț reluare licitație proiect TOPO TRANSILVANIA - 30.05.2019 10:43

 

Erată: - 29.05.2019 15:07

La proiectul P2, lista scurta cuprinde si pozitia 13,  Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Chimico-Farmaceutică- ICCF București, tel.0213212117, persoană de contact Mișu Moscovici, e-mail: iccf@ncpri.ro

La proiectul P4 lista scurtă cuprinde și poziția 14, Universitatea Națională de Arte București, tel.0213143211, persoană de contact Cătălin Bălescu, e-mail: contabil_sef@unarte.org

 

NEW: Rezultatele verificării eligibilităţii expresiilor de interes depuse pentru proiectele din cadrul Planului sectorial al MCI 2019: - 29.05.2019 13:20

Lista scurtă a potențialilor contractori invitați la licitație: Proiect 1, Proiect 2, Proiect 3, Proiect 4, Proiect 5, Proiect 7.

Pentru proiectul 6: “TOPO-TRANSILVANIA o inițiativă multidisciplinară europeană cu aplicație la zona din interiorul Carpaților de Sud-Est” se va relua procedura de atribuire, în conformitate cu prevederile HG 1266/2004".

 
 

Declanșare procedură de atribuire proiecte din planul sectorial de CDI al MCI. - 13.05.2019 15:31

Procedura de atribuire a proiectelor:

Nr. crt.

Denumire proiect

Valoare alocată, din care:

Total

2019

0

1

2

3

1

Cercetări privind riscurile cauzate de materialele destinate contactului cu alimentele, pe grupe de materiale. Armonizarea cu legislația europeană

2.000.000

1.300.000

2

Cercetări privind fortifierea produselor alimentare cu ingrediente funcționale obținute din subproduse vinicole

2.000.000

1.300.000

3

Determinarea metodologiei şi coeficienților specifici României în vederea cuantificării emisiilor şi absorbțiilor de GES în vederea cuantificării schimbărilor climatice

2.000.000

1.300.000

4

Metode şi tehnici inovative pentru evaluarea intervenţiilor de conservare-restaurare şi urmarirea de conservare a construcţiilor tradiţionale din România

2.000.000

1.200.000

5

Tehnologii de realizare a lucrărilor agricole utilizând utilaje ecologice

2.500.000

1.700.000

6

TOPO-TRANSILVANIA: o inițiativă multidisciplinară europeană cu aplicație la zona din interiorul Carpaților de Sud-Est

800.000

600.000

7

Soluţii inteligente de protecţie a podurilor utilizând straturi antifisură din fibră de sticlă şi betoane autoderapante

1.700.000

1.400.000

 

Total Plan sectorial

13.000.000

8.800.000

 

se realizează în conformitate cu HG nr.1266/2004, OMCI nr. 288/07.05.2019 (Anexa1, Anexa1a) şi OMCI nr.289/07.05.2019.

 

Expresia de interes pentru fiecare proiect poate fi propusă de un singur participant, sau de un grup (consorțiu de participanți asociați, persoane juridice care se constituie ca parteneri în cadrul proiectului), și se poate depune până la data de 23.05.2019, ora 14.00 la sediul MCI din Bucuresti, str. Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod poștal 010362.

 

Model de formular pentru expresia de interes.

 

Participanții trebuie să se încadreze în categoriile de unități și instituții prevăzute la articolele 7 si 8 din OG nr.57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

Compatiția 2017:

 

Rezultatul evaluarii proiectului "Tehnici de stocare și valorificare a rezultatelor cercetării științifice avansate” din Planul sectorial al Ministerului Cercetării şi Inovării. - 19.10.2017 13:09

 

Rezultatul evaluarii proiectului "Dezvoltarea capacităţii de monitorizare şi coordonare a activităţii de supraveghere spaţială, pentru prognoza riscurilor asociate căderii din atmosferă şi din cosmos a corpurilor natural şi artificiale” din Planul sectorial al Ministerului Cercetării şi Inovării. - 11.10.2017 14:45

 

Rezultatul verificării eligibilităţii a expresiilor de interes depuse pentru proiectul "Tehnici de stocare şi valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice avansate" din cadrul Planului sectorial al MCI - 03.10.2017 15:25

 

Rezultatele contestaţiilor depuse în urma evaluării proiectelor din planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MCI - 28.09.2017 10:45

 

Rezultatele evaluării proiectelor din planul sectorial 2017 - 22.09.2017 10:45

 

Reluare a procedurilor de atribuire a finanţării proiectului „Tehnici de stocare şi valorificare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice avansate” din planul sectorial - 22.09.2017 10:01

 

Rezultatul verificării eligibilităţii a expresiilor de interes depuse pentru proiectul "Dezvoltarea capacităţii de monitorizare şi coordonare a activităţii de supraveghere spaţială, pentru prognoza riscurilor asociate căderii corpurilor naturale și artificiale" din cadrul Planului sectorial al MCI - 13.09.2017 14:49

 

În urma reanalizării expresiilor de interes depuse  în vederea atribuirii finanţării proiectului „Cercetări privind dezvoltarea capacităţii de transfer şi comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrată a resursei naturale de lână. Strategie privind aplicabilitatea produselor eco-inovative pe bază de lână de oaie în domeniul construcţiilor”, comisia de verificare a eligibilităţii a decis că intenţia de participare a Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Chimico Farmaceutică - ICCF este eligibilă. - 01.09.2017 15:46

 

Reluare a procedurilor de atribuire a finanţării proiectului „Dezvoltarea capacităţii de monitorizare şi coordonare a activităţii de supraveghere spaţială, pentru prognoza riscurilor asociate căderii din atmosferă şi din cosmos a corpurilor naturale şi artificiale” din planul sectorial. - 31.08.2017 12:06

 

Rezultatele verificării eligibilităţii a expresiilor de interes depuse pentru proiectele din cadrul Planului sectorial al MCI - 25.08.2017 19:48

 

Declanşare proceduri de atribuire proiecte din planul sectorial al MCI - 08.08.2017 14:45

 

 

 

Proiecte pe plan sectorial

 

 

 

Planuri sectoriale de CD ale altor ministere

 

  • Inspectoratul General de Aviaţie al MAI, în calitate de Autoritate Contractantă a lansat procedura competiţională "licitaţie restrânsă" pentru atribuirea contractului de finanţare a realizării proiectului de cercetare-dezvoltare "PS 2.2.1 - Dezvoltarea de surse electrice de curent continuu şi alternativ mobile, pentru controlul la sol al aeronavelor", în conformitate cu H.G. nr. 1266/2004. - 04.03.2016 08:00

Pentru detalii suplimentare accesati website-ul Inspectoratului General de Aviaţie al MAI.

  • Ministerul Afacerilor Interne (MAI) lansează Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare 2016-2017. - 24.02.2016 13:20

Lista proiectelor cuprinse în Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare 2016-2017 ce urmează să fie atribuite în conformitate cu prevederile HG nr.1266/2004. Pentru informaţii suplimentare: e-mail: cercetare.dgl@mai.gov.ro, Tel: +40(21) 2648.628

  • ORDIN Nr. 1053 din 3 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011 - 2014, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020
  • ORDIN Nr. 3808 din 28 decembrie 2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013 - 2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 28 din 14 ianuarie 2013

 

 

Situaţie plăţi plan sectorial

 

 

 

Rezultate licitaţii atribuire contracte de finanţare

 

  • Declanşarea procedurii de atribuire a proiectelor- 16.07.2015
    • "Cercetări privind identificarea priorităților de dezvoltare a bioeconomiei în România pentru perioada 2016-2030"
    • "Definirea direcțiilor strategice pentru relansarea cercetării în domeniul exploatării și valorificării resurselor minerale primare și secundare nonenergetice"

 

 

 

 

 

 

 

.

Modificat la: 2019-08-13 16:30:00