Rezultatele preliminare evaluării proiectelor în SECȚIUNILE E şi F din POC

 

NEW:  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA E

Cod competiţie: POC-A1-A1.1.4-E-2015 

Tip proiect: Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii de CD

 

NEW:  REZULTATE PRELIMINARE SECȚIUNEA F

Cod competiţie: POC-A1-A1.1.1-F-2015 

Tip proiect: Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi

 

 

Fisele de evaluare in panel  rezultate in urma procesului de evaluare, vor fi transmise, in termen de 3 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, pe fax, reprezentantului legal  al solicitantului, la numarul specificat la depunerea on-line a propunerii de proiect.

 

Aplicanţii care nu vor primi  fişa de evaluare în panel pot solicita retransmiterea fişei de evaluare  printr-o adresă semnată de către reprezentantul legal al instituţiei solicitante şi ştampilată, trimisă pe fax (nr. 021-318 30 60), în care se va specifica numărul de înregistrare electronică a proiectului (ID) şi numărul de  fax/email la care se va retransmite .
 

ANCSI-DG-OI nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea sau confidenţialitatea numărului de fax/email înscrise   la depunerea on-line.

 

Perioada de inregistrare  a contestaţiilor este 09.03.2016 – 17.03.2016  între orele 9:00 – 14:00. Contestatiile se pot transmite pe fax la numărul 021.318.30.60 sau se pot depune direct la sediul ANCSI, str. Mendeleev, nr. 21 – 25, etaj 3, camera 315.

 

 Contestaţiile se vor referi la eventualele vicii de procedură pe care le identificaţi ca fiind neconforme cu precizările din  „Cererea de propunere de proiecte” şi „Ghidul Solicitantului” şi   vor fi semnate de către reprezentantul legal al instituţiei şi stampilate

Modificat la: 2016-03-04 07:00:00

Ultimele actualizari