Concurs UEFISCDI pentru ocuparea a 5 funcţii contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi InovăriiUEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 5 functii contractuale de execuție vacante,

 

Condiţii Generale: conform prevederilor art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare

 

1. Expert IA S - Compartimentul analiza date institutionale si secretariat CNSPIS

Conditii specifice:

  -    Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  -    Pregatire de specialitate in ştiinte sociale şi/sau ştiinte politice (constituie un avantaj)

-       Vechime în muncă - minim 5 ani

-       Experienţă în planificare, implementare şi management de proiect – minim 3 ani

-       Experienţă în documentare şi elaborare de studii şi rapoarte – minim 5 ani

-       Cunoştinţe de analiza date statistice şi operare programe specifice (pachetul Office, SPSS si/sau R)

 

2. Expert IAS (analiza date statistice studenti) - Serviciul Finanţarea Învăţământului Superior

Conditii specifice:

-       Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

-       Pregatire de specialitate in stiinte sociale si/sau stiinte politice (constituie un avantaj)

-       Vechime in munca - minim 2 ani

-       Experienta in planificare, implementare si management de proiect – minim 2 ani

-       Experienta in documentare si elaborare de studii si rapoarte – minim 1 an

-       Cunoştinte de analiză date statistice şi operare programe specifice (pachetul Office, SPSS si R)

-       Cunoștințe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer)

 

3.   Expert IAS  (relaţia cu universitatile) - Serviciul Finanţarea Învăţământului Superior

Conditii specifice:

-       Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

-       Pregatire de specialitate in relatii si comunicare

-       Vechime in specialitate minim 5 ani

 

4. Expert IAS (documentare şi analiză) - Serviciul Finanţarea Învăţământului Superior

Conditii specifice:

-       Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

-       Vechime in munca - minim 3 ani

-       Experienta in planificare, implementare si management de proiect – minim 3 ani

-       Experienta in documentare si elaborare de studii si rapoarte – minim 3 ani

-       Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer

 

 5.  Expert IAS (documentare şi analiză) - Serviciul Finanţarea Învăţământului Superior

Conditii specifice:

-       Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

-       Pregatire de specialitate in relatii internationale (constituie un avantaj)

-       Vechime in munca - minim 3 ani

-       Experienta in planificare, implementare si management de proiect – minim 3 ani

-       Experienta in documentare si elaborare de studii si rapoarte – minim 3 ani

-       Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

-  1 aprilie 2016, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;

-  4 aprilie 2016 selecţia dosarelor, ora 15.00 afisare rezultate

-  8 aprilie 2016  proba scrisă, ora 09.30 Str. Mendeleev nr. 21-25 Etj. 3, Bucuresti Sector1.

- 13 aprilie 2016 interviul: incepand cu ora 10.00, Str. Mendeleev nr. 21-25 Etj.3, Bucuresti Sector 1

 

Dosarul de înscriere va conţine documentele prevăzute la art, 6al  Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține accesând www.uefiscdi.gov.ro , la sediul U.E.F.I.S.C.D.I. din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Compartiment Resurse Umane, telefon 021 – 308.05.25.

Modificat la: 2016-03-03 16:03:00