• Facebook
 • LinkedIn
 • Youtube

Competiţii de proiecte prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

 

Acţiunea 1.1.1:   Mari infrastructuri de cercetare-dezvoltare

 

Instrumente de finanţare:

 • 1.1.1.1.  Investiţii pentru departamentele de CD ale întreprinderilor
  • Competiţie 2015:
   • Stadiu: În faza de contractare (140 mil. lei) termen: 30 septembrie 2016;
  • Competiţie 2016-2017:
   • Data estimată de lansare a competiţiei: octombrie 2016;
   • Buget competiţie: 101.000.000 lei;
   • Pachet de informaţii: în curs de adaptare pe formatul "Ghid condiţii specifice" standardizat;
 • 1.1.1.2.  Proiecte pentru clustere de inovare
  • Competiţie 2015:
   • Stadiu: În faza de contractare (69 mil. lei) termen: 30 septembrie 2016;
  • Competiţie 2016-2017:
   • Data estimată de lansare a competiţiei: octombrie 2016;
   • Buget competiţie: 172.000.000 lei;
   • Pachet de informaţii: în curs de adaptare pe formatul "Ghid condiţii specifice" standardizat;
 • 1.1.1.3.  Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități
  • Competiţie 2015:
   • Stadiu: În faza de contractare (365 mil. lei) termen: 30 septembrie 2016;
  • Competiţie 2016-2017:
   • Data estimată de lansare a competiţiei: 2017;
   • Buget competiţie: 236.000.000 lei;
   • Pachet de informaţii: în curs de adaptare pe formatul "Ghid condiţii specifice" standardizat;
 • 1.1.1.4.  Proiect fazat ASM-angiografe
 • 1.1.1.5.  Proiect fazat UVT

 

 

Acţiunea 1.1.2:   Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internationale

 

Instrumente de finanţare:

 • 1.1.2.1.  Proiecte pentru dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, RoEduNet)
  • Competiţie 2016-2017:
   • Data estimată de lansare a competiţiei: noiembrie 2016;
   • Buget competiţie: 81.000.000 lei;
   • Pachet de informaţii: în curs de adaptare pe formatul "Ghid condiţii specifice" standardizat;
 • 1.1.2.2.  Proiecte pentru asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene şi internaţionale (ANELIS)
  • Competiţie 2016-2017:
   • Data estimată de lansare a competiţiei: august 2016;
   • Buget competiţie: 188.000.000 lei;
   • Data estimată a lansării apelului: iunie 2016;
   • Pachet de informaţii: în curs de aprobare;

 

 

 

Acţiunea 1.1.3:   Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al UE şi alte programe CDI internaţionale

 

Instrumente de finanţare:

 • 1.1.3.1.  Proiecte pentru Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului cadru ORIZONT 2020 al UE şi alte programe CDI internaţionale
  • Competiţie 2016-2017:
   • Data estimată de lansare a competiţiei: august 2016;
   • Buget competiţie: 156.000.000 lei;
   • Pachet de informaţii: în curs de aprobare;

 

 

 

Acţiunea 1.1.4:   Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

 

Instrumente de finanţare:

 • 1.1.4.1.  Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate
  • Competiţie 2015:
   • Stadiu: În faza de contractare (438 mil. lei) termen: 30 septembrie 2016;

 

 

 

Acţiunea 1.2.1:   Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi

 

Instrumente de finanţare:

 • 1.2.1.1.  Proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off
  • Competiţie 2015:
   • Stadiu Etapa I: În faza de contractare (13 mil. lei) termen: 30 septembrie 2016;
   • Stadiu Etapa II: În faza de evaluare tehnică
  • Competiţie 2016-2017:
   • Stadiu Etapa III:
    • Buget competiţie: 66.000.000 lei;
    • Pachet de informaţii: în curs de adaptare pe formatul "Ghid condiţii specifice" standardizat;
 • 1.2.2.1.  Proiect tehnologic inovativ
  • Competiţie 2016-2017:
   • Data estimată de lansare a competiţiei: octombrie 2016;
   • Buget competiţie: 281.000.000 lei;
   • Pachet de informaţii: în curs de adaptare pe formatul "Ghid condiţii specifice" standardizat;
 • 1.2.1.2.  Proiect tehnologic inovativ
  • Competiţie 2015:
   • Stadiu: În faza de contractare (107 mil. lei) termen: 30 septembrie 2016;

 

 

 

Acţiunea 1.2.2:   Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață

 

Instrumente de finanţare:

 • 1.2.2.2.  Proiecte Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață
  • Competiţie 2016-2017:
   • Data estimată de lansare a competiţiei: noiembrie 2016;
   • Buget competiţie: 269.000.000 lei;
   • Pachet de informaţii: în curs de elaborare;

 

 

 

Acţiunea 1.2.3:   Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe

 

Instrumente de finanţare:

 • 1.2.3.1.  Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
  • Competiţie 2015:
   • Stadiu: În faza de contractare (476 mil. lei) termen: 30 septembrie 2016;
  • Competiţie 2016-2017:
   • Data estimată de lansare a competiţiei: octombrie 2016;
   • Buget competiţie: 329.000.000 lei;
   • Pachet de informaţii: în curs de adaptare pe formatul "Ghid condiţii specifice" standardizat;

 

.

Modificat la: 2016-03-21 14:53:00