Concurs UEFISCDI pentru ocuparea unui post de execuție Expert IAS în cadrul Biroului Scientometrie si Biblioteci Universitare pe perioadă nedeterminată

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi InovăriiUEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post vacant corespunzator unei functii contractuale de execuție de Expert I A S in cadrul Biroului Scientometrie si Biblioteci Universitare

 

Condiţii Generale:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 / 2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Conditii specifice:

  - Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  - Pregatire de specialitate in management (constituie un avantaj)

  - Vechime in munca - minim 1 an

  - Cunoştinţe de analiza date statistice şi operare programe specifice (pachetul Office, Windows, Microsoft Office, Internet Explorer)

  - Expertiză în utilizarea platformelor scientometrice (Web of Science, Scopus, Google Scholar)

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

-  26 aprilie 2016, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;

-  3 mai 2016 selecţia dosarelor, ora 15.00 afisare rezultate

-  5 mai 2016  proba scrisă, ora 09.30 Str. Mendeleev nr. 21-25 Etj. 3, Bucuresti Sector1.

-  9 mai 2016 interviul: incepand cu ora 10.00, Str. Mendeleev nr. 21-25 Etj.3, Bucuresti Sector 1

 

Dosarul de inscriere:

                  

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, dosarul de concurs care va conține următoarele documente.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obțineaccesând pagina oficială  www.uefiscdi.gov.ro , la sediul U.E.F.I.S.C.D.I. din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Compartiment Resurse Umane, telefon 021 – 308.05.25.

 

.

Modificat la: 2016-04-04 11:37:00