Concurs UEFISCDI pentru ocuparea a 3 funcţii contractuale de execuție Expert IAS în cadrul Serviciului Informatică şi Infrastructură Suport pe perioadă nedeterminată

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi InovăriiUEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 functii contractuale de execuție vacante de Expert I A S, in cadrul Serviciului Informatica si Infrastructura Suport

 

Condiţii Generale:

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 / 2011, cu modificările și completările ulterioare

 

Conditii specifice:

Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul

Vechime in specialitatea studiilor/tehnologiei informatiei/calculatoare  - minim 1 an

Experienţă în dezvoltarea de aplicaţii web - minim 1 an

Pregătire specifică in tehnologia informaţiei/calculatoare (constituie un avantaj)

Cunoştiinţe avansate PHP:

-          programare structurată (algoritmică)

-          OOP (Object Oriented Programming) model PHP

-          Cunoaşterea în profunzime a limbajului din punct de vedere al librăriilor

                -     Experienţa cu proiecte mari (50.000+ linii cod) constituie  un avantaj

 Cunoştiinţe avansate MySQL/SQL Server:

-          SQL + proceduri stocate

-           Optimizare (indecsi, analiză offline)

-          Backup (instrumente standard, scripturi)

Cunostiinţe Java (limbaj, librării standard) şi medii de dezvoltare (maven, ant, eclipse)

Cunoştiinţe Javascript

-          Model obiectual

-          Compatibilitate cu diferite browser

-           AJAX sau AJAX like

  Aplicaţii de management al codului SVN, CVS

  HTML 4.0, 5.0, XHTML

  CSS 2,3

  Cunoştiinţe proiectare / implementare arhitecturi web (constituie  un avantaj):

-          Design aplicaţii web (HA, master-master, webserver / database proxing)

-          Integrarea cu Apache, Nginx, LightHTTPD etc

-          Configurare web-server Linux, bash scripting)

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-  26 aprilie 2016, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;

-  03 mai 2016 selecţia dosarelor, ora 15.00 afisare rezultate

-  05 mai 2016  proba scrisă, ora 09.30 Str. Mendeleev nr. 21-25 Etj. 3, Bucuresti Sector1.

-  09 mai 2016 interviul: incepand cu ora 10.00, Str. Mendeleev nr. 21-25 Etj.3, Bucuresti Sector 1

 

 

Dosarul de inscriere:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, dosarul de concurs care va conține următoarele documente:

 

Bibliografia si relații suplimentare se pot obțineaccesând pagina oficială  www.uefiscdi.gov.ro si la sediul U.E.F.I.S.C.D.I. din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Compartiment Resurse Umane, telefon 021 – 308.05.25.

Modificat la: 2016-04-04 11:44:00