Concurs UEFISCDI pentru ocuparea a 2 funcţii contractuale de execuție Expert IAS, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciilor administrarea programelor de cercetare exploratorie respectiv programelor parteneriate în domenii prioritare

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi InovăriiUEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 funcţii contractuale de execuție vacante de Expert I A S

 

Condiţii Generale:

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 / 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 

Condiţii specifice:

Expert I A S în cadrul Serviciului administrarea programelor de cercetare exploratorie

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

- Pregatire de specialitate in domeniul ştiinţelor juridice, sociale şi/sau politice (constituie un avantaj)

- Vechime în muncă  - minim 10 ani

- Vechime în specialitatea studiilor - minim 5 ani

- Experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională  - minim 5 ani

- Cunoştinţe de limba engleză- nivel avansat

Expert I A S în cadrul Serviciului administrarea programelor parteneriate în domenii prioritare

- Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

- Pregatire de specialitate in domeniul ştiinţelor juridice, sociale şi/sau politice (constituie un avantaj)

- Vechime în muncă  - minim 10 ani

- Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani

- Experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională  - minim 5 ani

- Cunoştinţe de limba engleză - nivel avansat

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

- 30 iunie 2016 termenul limită de depunere a dosarelor

- 01 iulie 2016 selecţia dosarelor, ora 15.00 afişare rezultate

- 05 iulie 2016 proba scrisă, ora 9.30 str. Mendeleev nr. 21-25 etj 3, Bucureşti Sector 1, ora 16.00 afişare rezultate

- 07 iulie 2016 interviu, începând cu ora 10.00str. Mendeleev nr. 21-25 etj 3, Bucureşti Sector 1, ora 16.00 afişare rezultate

 

Dosarul de înscriere va conţine documentele prevăzute la art, 6 al  Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare

 

Bibliografia si alte relații suplimentare se pot obțineaccesând pagina oficială  www.uefiscdi.gov.ro si la sediul U.E.F.I.S.C.D.I. din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Compartiment Resurse Umane, telefon 021 – 308.05.25.

 

.

Modificat la: 2016-05-31 00:03:00