• Facebook
 • LinkedIn
 • Youtube

S-a lansat competiţia 2016 - Proiecte Complexe de Cercetare de Frontiera

 

S-a lansat competiţia 2016 - Proiecte Complexe de Cercetare de Frontiera din cadrul PNCDI III, Programul 4: Cercetare fundamentală şi de frontieră, Subprogramul 4.1: Proiecte Complexe de Cercetare de Frontiera.

 

Scopul:

Susținerea și promovarea cercetării științifice avansate, multidisciplinare și interdisciplinare și a progreselor substanțiale la frontierele cunoașterii, precum și încurajarea de noi metode și tehnici, inclusiv abordări și investigații neconvenționale la interfața dintre disciplinele deja consacrate.
Programul se adresează grupurilor de cercetători din România care își reunesc cunoștințele, experiența și resursele în elaborarea de proiecte ce demonstrează complementaritate și aduc valoare adăugată în dezvoltarea de noi direcții de cercetare, contribuie la descoperiri importante, dezvoltă în mod original modele, teorii şi metode deja existente.
 

Condiţii de acordare:

 • Propunerea de proiect implica cel puțin două echipe de cercetare din două instituții diferite (organizații de cercetare cu personalitate juridică) din România;
 • Un singur cercetător, numit director de proiect, are responsabilitatea principală pentru administrarea grantului. iar fiecare echipă de cercetare, implicată în proiect, îşi desemnează un coordonator;
 • Directorul de proiect si coordonatorii echipelor de cercetare sunt cercetători activi cu experiență și performante științifice deosebite demonstrate prin originalitate și impact internațional major al publicațiilor științifice, recunoscuți ca personalități sau lideri în domeniul de cercetare în care se depune propunerea de proiect.

 

Procesul de evaluare:

 • 2 etape depunere si 2 etape evaluare, astfel:

  • Etapa I: se evaluează “short proposal” și calitatea directorului de proiect și a coordonatorilor echipelor partenere;  Rezultat: admis/respins.
  • Etapa a II-a: se evaluează “full proposal” pentru proiectele declarate „admis” în prima etapă.

 

Buget proiect: max. 8.500.000 lei.

 

Bugetul competitiei: max. 85.000.000 lei.

 

Durata: min. 2 ani – max. 4 ani.

 

Pachet de informatii(aprobat prin decizia ANCSI nr. 9250/27.05.2016)

 

Informatii utile:

 • Cererile de finantare se depun, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesara depunerea si in format tiparit;
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finantare va fi disponibila incepand cu data de 15 iunie 2016;
 • Termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare - Etapa I este 15 iulie 2016, ora 16:00;
 • Termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare - Etapa II este 15 noiembrie 2016, ora 16:00;
 • Se vor lua in calcul pentru analiza eligibilitatii doar propunerile de proiecte care la termenul limita se gasesc pe platforma de depunere on-line in stare "finalizat".

 

Pentru informaţii suplimentare accesaţi pagina web a competiţiei conducătorului de program.

 

.

Modificat la: 2016-05-27 22:48:00