În data de 25.07.2016 s-a lansat apelul comun pentru depunerea candidaturilor privind componenţa Comitetului de Selecţie şi a membrilor Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării

 

 

În conformitate cu prevederile legii 206/2004 cu modificările și completările ulterioare, în vederea coordonării şi monitorizării aplicării normelor de conduită morală şi profesională în activităţile de cercetare-dezvoltare, Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) funcționează ca organism consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS). Secretariatul CNECSDTI este asigurat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare.

 

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia de constituire a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI).

 

La acest apel vor putea participa specialişti cu activitate recunoscută în domeniul cercetării dezvoltării şi/sau specialişti în domeniul juridic şi în domeniul eticii cercetării şi ştiinţei, inclusiv cu afiliere instituţională din afara României.

 

Numirea membrilor CNECSDTI va fi rezultatul unui proces transparent, ce porneşte de la propunerile primite din comunitatea științifică. Alegerea celor 19 membri CNECSDTI va fi realizată de un Comitet de Selecţie, format din reprezentanți ai comunității științifice. Atât lista membrilor Comitetului de Selecție cât și lista membrilor CNECSDTI vor fi supuse consultării publice. Acest proces se va derula în perioada 25 iulie - 23 septembrie 2016.

 

Astfel, în vederea desemnării noilor membri ai CNECSDTI, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare va lansa în data de 25 iulie 2016 un apel simultan pentru candidaturi, atât pentru membrii Comitetului de Selecție a viitorilor membri din CNECSDTI, cât și pentru membrii CNECSDTI.

 

Aplicațiile pentru calitatea de membru al Comitetului de Selecție se vor încărca până la data de 12 august 2016, iar cele pentru calitatea de membru al Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) în mandatul 2016-2020 se vor completa până la data de 2 septembrie 2016, pe platforma brainmap.ro.

 

Detalii suplimentare privind metodologia de aplicare și calendarul întregului proces sunt disponibile la adresa cne.ancs.ro.

 

 

.

Modificat la: 2016-07-22 15:41:00