UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post vacant corespunzator unei functii contractuale de execuție de Referent I A M, în cadrul Serviciului Informatică si Infrastructură Suport

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi InovăriiUEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post vacant corespunzator unei functii contractuale de execuție de Referent I A M, in cadrul Serviciului Informatica si Infrastructura Suport.

 

Condiţii Generale:

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 / 2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Conditii specifice:

-          Absolvent studii medii cu diploma de bacalaureat

-          Vechime in munca minim 5 ani

-          Cunostinte administrare Server Exchange (adaugare reguli antispam, creare si modificare adrese de email/grupuride distributie, export loguri, verificare queue si tracking log)

-          Cunostinte administrare Vmware (adaugare clienti, mutare clienti ) si Vcenter(instalare si  administrare)

-          Cunostinte administrare AVAMAR backup ( adaugare clienti, recuperare informatii)

-          Administrare Servere si Statii de lucru in Vmware

-          Cunostinte administrare solutie antivirus centralizata

-          Instalare si configurare solutii de videoconferinta

-          Cunostinte pachetul Office

-          Cunostinte retelistica

-          Experiență în comunitatea Internet, nivel superior de înțelegere a tehnologiei WWW și capacitatea de a lucra un mediu bazat pe internet.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-          30 august 2016, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

-          31 august 2016- selecţia dosarelor: ora 15.00 afisare rezultate;

-          02 septembrie 2016 - proba scrisă: ora 09.30 Str. Mendeleev nr. 21-25 Etj 3 Bucuresti Sector 1, afisare rezultate ora 16.00;

-          06 septembrie 2016- interviu incepand cu ora 10.00 Str. Mendeleev nr. 21-25 Etj.3, Bucuresti Sector 1, ora 16.00 afisare rezultate interviu si rezultate concurs;

 

Dosarul de inscriere:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografia si relații suplimentare se pot obțineaccesind pagina oficială  www.uefiscdi.gov.ro si la sediul U.E.F.I.S.C.D.I. din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Compartiment Resurse Umane, telefon 021 – 308.05.25.

 

.

Modificat la: 2016-08-11 14:52:00