UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 4 funcţii contractuale, temporar vacante, cu timp parţial în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacităţii Administrative a ANCSI de implmentare a unor acţiuni stabilite

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi InovăriiUEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a:

 

4 funcţii contractuale temporar vacante cu timp partial în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitatii Administrative a ANCSI de implmentare a unor actiuni stabilite in Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”.

 

 

Condiţii Generale:

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiie generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 / 2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Condiţii specifice:

 

1. Specialist hardware – 2 poziţii (18 luni, normă de lucru 4 h/zi)

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent,
 • Experienta profesionala in pozitii similare min. 1 an;
 • Cunostinte administrare Server Exchange ( adaugare reguli antispam, creare si modificare adrese de email/grupuride distributie, export loguri, verificare queue si tracking log);
 • Cunostinte administrare Vmware (adaugare clienti, mutare clienti ) si Vcenter (instalare si administrare);
 • Cunostinte administrare AVAMAR backup ( adaugare clienti, recuperare informatii);
 • Administrare Servere si Statii de lucru in Vmware;
 • Cunostinte administrare solutie antivirus centralizata;
 • Instalare si configurare solutii de videoconferinta;
 • Cunostinte pachetul Office;
 • Cunostinte retelistica;
 • Experiență în comunitatea Internet, nivel superior de înțelegere a tehnologiei WWW și capacitatea de a lucra un mediu bazat pe internet.

 

Bibliografie:

http://www.emc.com/data-protection/avamar.htm

https://www.vmware.com/support/pubs/

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd351146(v=exchg.160).aspx

www.uefiscdi.gov.ro

 

 

2. . Specialist design  –  1 poziţie (12 luni, norma de lucru 4 h/zi)

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent,
 • Experienta profesionala in pozitii similare min. 1 an;
 • Cunostinte HTML, CSS, Javascript;
 • Cunostinte de Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
 • Capacitate de a dezvolta, documenta si implementa un design de la nivel de concept pana la codul sursa;
 • Constructie website-uri si dezvoltare – platforme CMS;
 • Cunostinte dezvoltare site-uri – responsive and mobile;
 • Portfoliu de minim 3 website-uri, in calitate de designer;
 • Experienta de lucru in proiecte, capacitate de lucru in echipa.

 

Bibliografie:

http://www.w3schools.com/css/

http://www.w3schools.com/js/

http://www.w3schools.com/html/default.asp

https://helpx.adobe.com/photoshop/topics.html?sdid=XT3PH8LV

https://helpx.adobe.com/illustrator/topics.html?sdid=XT3PH8LV

www.uefiscdi.gov.ro

 

 

3. Specialist GIS (Geo Information System) - 1 poziţie (18 luni, norma de lucru 4 h/zi)

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent,
 • Cunostiinte GIS open source (Open Street Maps, Open Layers, Geoserver, uDig, QGIS etc);
 • Cunostiinte colectare, integrare, analizare, interpretare, prezentare, gestionare pozitii geografice in spatiu si timp;
 • Cunostiinte baze de date relationale;
 • Reprezinta un avantaj cunostiinte ESRI ArcGIS, programare/scripting, proiectare/dezvoltare arhitectura sisteme spatiale.

 

Bibliografie:

 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • -12 septembrie 2016, ora 16:00, termen limita depunere dosare;
 • -13 septembrie 2016 analiza dosare; ora 15:00 afisare rezultate;
 • -14 septembrie 2016, 8:00-12:00, primire contestatii; ora 16:00 afisare rezultate contestatii;
 • -15 septembrie 2016, proba scrisa incepand cu ora 9:30, sediul din Mendeleev 21-25, et. III, cam. 321; ora 16:00, afisare rezultate;
 • -16 septembrie 2016, 8:00-12:00, primire contestatii; ora 16:00 afisare rezultate contestatii;
 • -19 septembrie 2016, interviu incepand cu ora 10:00, sediul din Mendeleev 21-25, et. III, cam. 321; ora 16:00, afisare rezultate interviu si concurs.

 

Dosarul de înscriere :

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Relații suplimentare se pot obțineaccesând pagina oficială  www.uefiscdi.gov.ro , la sediul U.E.F.I.S.C.D.I. din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Compartiment Resurse Umane, telefon 021 – 308.05.25.

 

.

Modificat la: 2016-08-11 16:42:00