UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 3 funcţii contractuale, temporar vacante, cu timp parţial în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacităţii Administrative a ANCSI de implmentare a unor acţiuni stabilite

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi InovăriiUEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a :

 

3 functii contractuale temporar vacante cu timp partial in cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitatii Administrative a ANCSI de implmentare a unor actiuni stabilite in Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”.

 

Condiţii Generale:

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 / 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 

Conditii specifice:

1. Coordonator Rezultat  - Mecanism de monitorizare si evaluare (22 luni, norma de lucru 4 h/zi)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licenta (constitue un avantaj studii de masterat sau doctorat);
 • vechime in munca de min. 5 ani;
 • experienta in analiza sistemelor nationale/regionale de inovare;
 • experienta in coordonarea unor echipe de experti.

 

2. Coordonator Rezultat – Mecanism colectare date (30 luni, norma de lucru 4 h/zi)

 • studii superioare absolvite cu diploma de licenta (constitue un avantaj studii de masterat sau doctorat);
 • vechime in munca de min. 5 ani;
 • experienta profesionala in implementarea proiectelor cu finantare nationala si internationala;
 • experienta in coordonarea unor echipe de lucru, experienta in designul si implementarea platformelor on-line de tip retea sociala;
 • experienta in domeniul politicilor de cercetare si inovare, in special al specializarii inteligente.

 

3. Coordonator Rezultat – Mecanism de descoperire antreprenoriala (30 luni, norma de lucru 4 h/zi)

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta (constitue un avantaj studii de masterat sau doctorat;
 • experienta profesionala de min. 5 ani;
 • experienta in coordonarea unor echipe de lucru;
 • experienta in domeniul identificarii tehnologiilor emergente;
 • experienta de facilitare workshopuri de constructie viziune / dezvoltare scenarii/ descoperire antreprenoriala.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2016, ora 16:00, termen limita depunere dosare;
 • 13 septembrie 2016 analiza dosare; ora 15:00 afisare rezultate;
 • 14 septembrie 2016, 8:00-12:00, primire contestatii; ora 16:00 afisare rezultate contestatii;
 • 15 septembrie 2016, proba scrisa incepand cu ora 9:30, sediul din Mendeleev 21-25, et. III, cam. 321; ora 16:00, afisare rezultate;
 • 16 septembrie 2016, 8:00-12:00, primire contestatii; ora 16:00 afisare rezultate contestatii;
 • 19 septembrie 2016, interviu incepand cu ora 10:00, sediul din Mendeleev 21-25, et. III, cam. 321; ora 16:00, afisare rezultate interviu si concurs.

 

Dosarul de inscriere:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Relații suplimentare si bibliografia se pot obțineaccesând pagina oficială  www.uefiscdi.gov.ro , la sediul U.E.F.I.S.C.D.I. din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Compartiment Resurse Umane, telefon 021 – 308.05.25.

 

.

Modificat la: 2016-08-23 15:59:00