UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 36 funcţii contractuale, temporar vacante, cu timp parţial în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacităţii Administrative a ANCSI de implmentare a unor acţiuni stabilite

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi InovăriiUEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a :

 

36 functii contractuale temporar vacante cu timp partialin cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitatii Administrative a ANCSI de implmentare a unor actiuni stabilite in Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”.

 

Condiţii Generale:

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 / 2011, cu modificările și completările ulterioare

 

Conditii specifice:

1. Expert specificatii – 2 pozitii (12 luni, norma de lucru 4 h/zi)

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
 • Experienta profesionala in  elaborarea de specificatii pentru platforme online de tip retea sociala;
 • Constituie avantaje:
  • pregatire in domeniul bazelor de date
  • experienta de mobilizare a comunitatilor online
  • experienta in implementarea de platforme informatice.
  • experienta design web.

 

2.  Expert design  –  1 pozitie (12 luni, norma de lucru 4 h/zi)

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent,
 • Experienta profesionala in pozitii similare de min. 3 ani sau portofoliu de min. 5 website-uri, in calitate de designer;
 • Cunostinte HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL;
 • Cunostinte de Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
 • Capacitate de a dezvolta, documenta si implementa un design de la nivel de concept pana la codul sursa;
 • Constructie website-uri si dezvoltare – platforme CMS;
 • Cunostinte dezvoltare site-uri – responsive and mobile;
 • Experienta de lucru in proiecte, capacitate de lucru in echipa;
 • Adaptabilitate pentru incadrare proiect in termene prestabilite;

 

3. Expert prelucrare limbaj natural - 3 pozitii (30 luni, norma de lucru 4 h/zi)

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
 • Experienta in machine learning asociat prelucrarii limbajului natural;
 • Constituie avantaje studiile de master/ doctorat/ cursuri certificate in domeniul prelucrarii limbajului natural, precum si publicatiile stiintifice in domeniu.

 

4. Expert identificare recurenta de platforme - 2 pozitii (30 luni, norma de lucru 4 h/zi)

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
 • Experienta in monitorizare media;;
 • Constituie avantaje experienta in analiza automata a limbajului natural si cunoasterea sistemului de gestiune a bazelor de date MySQL..

 

5. Expert coordonare si evaluare stiri  - 1 pozitie (30 luni, norma de lucru 4 h/zi)

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
 • Experienta in monitorizare media pe subiecte STEEP;
 • Experienta in coordonarea de echipe tinere de dimensiuni medii (8-10 persoane);
 • Constituie un avantaj cunaosterea unor programe software de analiza semantica si de vizualizare.

 

6. Expert evaluare stiri  - 8 pozitii (30 luni, norma de lucru 4 h/zi)

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
 • Experienta in evaluarea de texte argumentative;
 • Disponibilitate de lucru on-line la distanta.

 

7. Expert rapoarte ecosistem regional  - 16 pozitii (30 luni, norma de lucru 4 h/zi)

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
 • Constituie avantaje studiile economice, experienta in analiza statistici teritoriale, analiza microdate sector economic, antreprenorial, cercetare;
 • Experienta in organizare si moderare  evenimente de tip workshop;
 • Acces la retele diverse de actori economici cu activitate de inovare (companii, start-up-uri, acceleratoare, incubatoare, institute de cercetare) si abilitatea de a interactiona sustinut cu acestia
 • Capacitate de lucru la distanta fata de echipa de proiect centrala;
 • Experienta in  derularea de interviuri fata in fata si chestionare online constituie un avantaj;

 

8. Expert coordonare descoperire antreprenoriala  - 2 pozitii (30 luni, norma de lucru 4 h/zi)

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
 • Experienta profesionala de min. 3 ani;
 • Experienta in design si implemenmtare  evenimente de tip workshop;
 • Experienta in  coordonare unor echipe de lucru formate din min. 15 persoane;
 • Experienta profesionala in implementarea proiectelor cu finantare nationala si internationala.

 

9. Expert clusterizare  - 1 pozitie (30 luni, norma de lucru 4 h/zi)

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
 • Experienta profesionala in monitorizare media pe subiecte STEEP;
 • Experienta /abilitati de realizare briefuri pe subiecte STEEP;
 • Constitue un avantaj cunoasterea unor programe software de analiza semantica si vizualizare.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 septembrie 2016, ora 16:00, termen limita depunere dosare;
 • 14 septembrie 2016 analiza dosare; ora 15:00 afisare rezultate;
 • 15 septembrie 2016, 8:00-12:00, primire contestatii; ora 16:00 afisare rezultate contestatii;
 • 16 septembrie 2016, proba scrisa incepand cu ora 9:30, sediul din Mendeleev 21-25, et. III, cam. 321; 19 septembrie 2016, ora 16:00, afisare rezultate;
 • 20 septembrie 2016, 8:00-12:00, primire contestatii; ora 16:00 afisare rezultate contestatii;
 • 21 - 22 septembrie 2016, interviu incepand cu ora 10:00, sediul din Mendeleev 21-25, et. III, cam. 321; 23 septembrie 2016, ora 12:00, afisare rezultate interviu si concurs.

 

Dosarul de inscriere:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Relații suplimentare si bibliografia se pot obțineaccesând pagina oficială  www.uefiscdi.gov.ro , la sediul U.E.F.I.S.C.D.I. din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Compartiment Resurse Umane, telefon 021 – 308.05.25.

 

.

Modificat la: 2016-08-23 16:08:00