Semnarea Programului de cooperare în domeniile educației, științei și culturii între Guvernul României și Guvernul Mongoliei

 

La 11 octombrie 2016, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, a avut loc ceremonia de semnare a „Programului de cooperare în domeniile educației, științei și culturii între Guvernul României și Guvernul Mongoliei”. Documentul a fost semnat, pentru partea română, de secretarul de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, iar, pentru partea mongolă, de ambasadorul Mongoliei în România, Lkhamsuren Dugerjav (cu reședința la Sofia).

 

În cadrul alocuțiunii rostite cu prilejul semnării documentului, secretarul de stat român a subliniat că dezvoltarea cadrului juridic bilateral susține și amplifică relaţiile tradiţionale dintre România și Mongolia, completând în mod benefic palierele politic și economic și susținând dezvoltarea contactelor interumane. A evidențiat faptul că Programul de cooperare oferă noi perspective de dezvoltare a schimburilor la nivel universitar, prin acordarea de burse de studii, încurajarea realizării unor proiecte de cercetare științifică în domenii de interes comun și derularea de colaborări directe între universități, academii, organizații și instituții de cercetare. A exprimat convingerea că documentul semnat va dinamiza cooperarea în plan cultural, inclusiv prin schimburi de profesori din domeniul universitar cultural, colaborarea între muzeele celor două state, facilitarea schimbului de experiență în domeniul protejării și restaurării patrimoniului cultural, precum și prin participarea artiștilor din cele două țări la manifestări internaționale organizate în România și Mongolia.

 

În marja evenimentului, secretarul de stat român și ambasadorul mongol au avut o rundă de consultări asupra stadiului și perspectivelor cooperării româno-mongole. Partea română a evidențiat interesul special pentru dezvoltarea relațiilor economice bilaterale, atât în plan comercial, cât și al promovării de proiecte comune de colaborare și schimburi de experiență în domenii precum energia, agricultura, turismul, sectorul minier, cercetarea și dezvoltarea (R&D) sau segmentul bancar. A fost punctată importanța aparte a atragerii și implicării studenților mongoli care au absolvit studiile universitare în România în susținerea relațiilor dintre cele două țări. Ambele părți au exprimat deschidere pentru continuarea extinderii cadrului juridic bilateral, ca instrument de stimulare a legăturilor româno-mongole.

 

Un element important al agendei de discuții l-a constituit colaborarea în plan regional și implementarea rezultatelor Summit-ului Asia Europa (ASEM), desfășurat în capitala Mongoliei, la 15-16 iulie 2016, la care a participat primul ministru al României, Dacian Cioloș.

 

 

 Informații suplimentare:

 

Parafat pentru o perioadă de cinci ani, programul de cooperare prevede, spre exemplu, oferirea anuală, în regim de reciprocitate, a unor burse de studii, schimbul de delegații în domeniul educației și cercetării, sprijinirea cooperării directe în domeniile științei și tehnologiei, schimburile de bune practici și de specialiști în domeniul academic, cultural și de cercetare.

Modificat la: 2016-10-12 10:42:00