S-au aprobat listele Proiectelor de mobilitate pentru tineri cercetători respectiv cercetători cu experiență din diaspora

 

Au fost aprobate listele Proiectelor de mobilitate pentru tineri cercetători respectiv cercetători cu experiență din diaspora, depuse în perioada 1-30 septembrie, ce urmează a fi finanțate în cadrul Subprogramul 1.1. Resurse umane.

 

 Listele disponibile:

 

 


Prin finanțarea Proiectelor de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora se dorește capitalizarea  expertizei și experienței acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora, în manifestări științifice care facilitează transferul de competenţe, în vederea creării unui spațiu al dialogului și al colaborării între cercetătorii români, indiferent de locul unde trăiesc și lucrează.

 


Proiectele de mobilitate pentru tineri cercetători au ca scop crearea mediului propice schimburilor de experiență și expertiză ce au la bază transferul de aptitudini, competențe dobândite de tinerii cercetători români aflați în diaspora și cei din țară, în vederea consolidării cooperării între aceștia.
 

Pentru Bursa Tânărului Cercetător - sesiunea a 2 a de evaluare a fost aprobată lista cererilor admise la finanțare.

 

Acest instrument de finanțare a fost dezvoltat în cadrul Subprogramul 1.1. Resurse umane în vederea susținerii absolvenților de liceu promoțiile 2015 si 2016, cu rezultate excelente, obținute la olimpiade internaționale sau în competiții internaționale/globale de inovare (premii I, II, III/ medalii de aur, argint, bronz), în ultimii doi ani de liceu, în vederea pregătirii într-o instituție de învățământ superior din România pentru dezvoltarea unei cariere științifice.
 

 

.

Modificat la: 2016-11-01 11:02:00