Rezultate selecţie dosare pentru postul de "Expert pentru analiză infrastructuri"

 

Post contractual vacant cu timp parțial în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitații Administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite in Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”,
 
  • EXPERT PENTRU ANALIZĂ INFRASTRUCTURI
 
 
Urmare a analizării dosarului depus de candidatul Adrian DUȘA comisia de concurs l-a declarat ADMIS pentru etapa următoare.
 
 
Modificat la: 2016-11-10 14:34:00

Ultimele actualizari