Au fost publicate rezultatele preliminare pentru competiţia "Proiect Experimental Demonstrativ"

 

Competiţia Proiect Experimental Demonstrativ – PED din cadrul programului P2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare ce se încadrează în  Planul naţional de cercetare - dezvoltare şi inovare 2015 – 2020

 

Obiectivele programului Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare sunt:

  • stimularea progresului întreprinderilor pe lanţurile de valoare şi a parteneriatelor cu universităţile publice, prin maximizarea valorii adăugate din producţia de bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii) bazate pe cercetare ştiinţifică (proprie sau externalizată); 
  • creşterea capacităţii întreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultimă generaţie şi de a adapta aceste tehnologii la nevoile pieţelor-ţintă; 
  • crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa sectorului privat, prin instrumente de antrenare a antreprenoriatului, de sprijin pentru comercializarea rezultatelor de cercetare- dezvoltare şi de constituire a parteneriatelor dintre operatorii economici, organizaţiile de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor şi, eventual, autoritățile publice locale; 
  • susţinerea proceselor de specializare inteligentă, prin concentrarea resurselor în sectoare cu relevanţă economică şi cu potenţial de cercetare demonstrat, prin parteneriate public- public şi public-privat, care să conducă la concentrare și eficienţă şi la deblocarea potenţialului identificat; 
  • dezvoltarea activităţilor CDI în domenii de interes social general, pentru a mări capacitatea sectorului public de cercetare de a răspunde provocărilor globale care afectează economia României.

 

Rezultatele preliminare publicate vizează următoarele domenii:

Domeniul 1 – Bioeconomie

Domeniul 2 - Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi Securitate

Domeniul 3 - Energie, mediu şi schimbări climatice

Domeniul 4 - Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate

Domeniul 5 - Sănătate (inclusiv ştiinţa medicamentului)

Domeniul 6 - Patrimoniu şi identitate culturală.


Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, www.uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.

 

 

Contestaţiile se pot transmite în perioada 23 – 29 noiembrie 2016,  prin:

  • e-mail la adresa demonstrativ@uefiscdi.ro
  • fax la nr. 021.311.59.92
  • direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucuresti

 

Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

 

Rezultatele sunt disponibile accesând linkul de mai jos:

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4764/Rezultate-preliminare.html

 

.

Modificat la: 2016-11-22 16:12:00