• Facebook
  • Contact
  • Cariere
  • Newsletter
  • Webmail
  • ROSTeu

S-a constituit Consiliul Național pentru Inovare și Antreprenoriat

 

Prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice a fost aprobatăcomponența Consiliului Național pentru Inovare și Antreprenoriat – CNIA, organism consultativ de nivel naţional, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

 

 

CNIA are misiunea de a sprijini Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în îndeplinirea atribuţiilor sale în implementarea Strategiei Naţionale CDI 2014-2020 şi de a asigura cadrul de consultare şi consensualizare pentru stimularea şi absorbţia inovării, pentru armonizare tehnologică, prin identificarea şi promovarea sinergiilor şi complementarităţilor în finanţarea dezvoltării tehnologice şi inovării.

 

CNIA este format din 19 membri, din care peste 50% din mediul privat, inclusiv președintele și vicepreședinții desemnați dintre antreprenori, cercetători, cadre didactice universitare, care dispun de credibilitate și prestigiu demonstrate prin rezultate în domeniul dezvoltării tehnologice, inovării și antreprenoriatului cât și din reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor publice cu capacitate și potențial în formularea de cerințe pentru cercetare sau de absorbție a inovării. Mandatul membrilor CNIA este de 2 ani, reînnoibil o singură dată, iar pe durata mandatului membrii CNIA nu participă, în calitate de director de proiect, la competiții de proiecte inițiate, coordonate sau monitorizate de CNIA.

Modificat la: 2016-11-23 13:30:00