• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Concluziile participării delegației române la Consiliul Uniunii Europene pentru Competitivitate – Cercetare

 

Președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), prof. Mihai Robert Dima, a participat la 29 noiembrie 2016 la lucrările Consiliului Uniunii Europene pentru Competitivitate – Cercetare.

 

În cadrul acestuia au fost dezbătute teme de actualitate precum cooperarea internațională și punerea în practică a Strategiei Uniunii Europene privind cooperarea internațională în cercetare și inovare. Statele Membre ale UE au subliniat importanța diplomației științifice și necesitatea încheierii de acorduri specifice cu țări și organizații terțe influente, cel mai recent exemplu fiind acordul UE-SUA.

 

Președintele ANCSI a subliniat relevanța infrastructurii de cercetare ELI NP din perspectiva cooperării internaționale, având în vedere oportunitățile oferite pentru implicarea a numeroase institute din state europene, dar și state și organizații terțe, interesate atât de dimensiunea de cercetare fundamentală, cât și de componenta de inovare prin crearea de noi tehnologii și aplicații industriale.

 

Un punct important de pe agendă a fost sprijinirea cercetătorilor la început de carieră și stimularea investițiilor în potențialul uman în domeniul cercetării și dezvoltării (fiind adoptate și concluzii ale Consiliului).

 

În acest context, președintele ANCSI a atras atenția asupra condițiilor actuale de participare în programul Orizont 2020 și problemelor generate, în cazul României, de politica aferentă de salarizare. A evocat, de asemenea, dialogul strâns cu serviciile Comisiei pentru găsirea unei soluții.

 

În marja Consiliului, președintele ANCSI a avut o reuniune bilaterală cu directorul general al Direcției Generale Cercetare și Inovare (DG RTD) din cadrul Comisiei Europene, Robert-Jan Smits. A fost discutată, în special, politica de salarizare a cercetătorilor români în proiectele finanțate prin programul Orizont 2020. Președintele ANCSI a solicitat urgentarea găsirii unei modalități de rezolvare a dificultăților cu care se confruntă cercetătorii români implicați în Orizont 2020.

 

Discuțiile au fost constructive, oficialul Comisiei Europene dând asigurări că va avansa în perioada următoare o soluție satisfăcătoare pentru problemele cu care se confruntă cercetătorii români, inclusiv cei implicați deja în proiecte Orizont 2020. S-a arătat încrezător că soluția avută în vedere va fi pusă în practică într-un orizont de timp cât mai scurt. De asemenea, oficialul european și-a exprimat speranța că această soluție va permite consolidarea participării cercetătorilor și instituțiilor din România în programul Orizont 2020 și va facilita punerea în valoare a potențialului deosebit al cercetării românești.

Modificat la: 2016-12-05 10:02:00