Organigramă

 

Organigrama Ministerului Cercetării şi Inovării

 

 

1. Ministru

Cabinetul ministrului

Corpul de control al ministrului

Compartimentul infrastructuri critice

Compartimentul informaţii clasificate

Compartimentul audit public intern

Compartimentul relații publice și mass media

Colegiul ministerului

Direcţia relaţii europene și internaționale

2. Secretar de Stat

Cabinet secretar de stat

3. Secretar de Stat

Cabinet secretar de stat

4. Secretar General

Secretar General Adjunct

Secretar General Adjunct

5. Direcţia inovare și infrastructură CDI

Compartiment inovare și transfer tehnologic

Compartiment infrastructură CDI

6. Direcţia politici și programe CDI

Compartiment politici CDI

Compartiment programe CDI

7. Organism intermediar pentru cercetare

Serviciul programare, informare și comunicare

Serviciul evaluare, selecție și contractare

Serviciul monitorizare

Serviciul verificare financiară și verificare achiziții

Compartiment suport implementare axă

Compartiment nereguli, control și recuperare debite

Compartiment suport sistem informatic

8. Serviciul juridic și relații instituționale

Compartiment relații instituționale și relația cu parlamentul

Biroul avizare și contencios

9. Direcţia economică, resurse umane și salarizare

Serviciul buget contabilitate

Serviciul financiar, resurse umane și salarizare

10. Serviciul achiziții, administrativ, investiții și IT

Compartiment achiziții publice și investiții

Compartiment administrativ și patrimoniu

Compartiment IT

 

 

 Cadru normativ:

pdfHG 13/2017 - Organizare şi funcţionare MCI

pdfOM 463/2018 ROF MCI - Regulament de organizare şi funcţionare

pdfOM 745/2017 - Codul de Etică și Deontologie Profesională a personalului MCI

Modificat la: 2017-01-23 16:45:00