• Facebook
  • Contact
  • Cariere
  • Newsletter
  • Webmail
  • ROSTeu

Solicitare informaţii de interes public

 

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.

 

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

 

 

 Legislaţia aplicabilă:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Norme metodologice de aplicare

 

 

 

 Contact:

Adresă: Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucureşti, România

Telefon: +4021 303.41.99 Interior: 241

Fax: +4021 312.66.17

Email: contact544@research.gov.ro

  • Program de funcţionare:

Luni - Joi  8:00-16:30

Vineri  8:00-14:00

 

 

 

 Formulare:

Cerere tip conform Legii nr. 544/2001

Reclamaţie administrativă I conform Legii nr. 544/2001 - răspuns negativ

Reclamaţie administrativă II conform Legii nr. 544/2001 - nu s-a răspuns în termen

 

 

 

LISTA documentelor de interes public emise de MCI conform Legii nr. 544/2001:

1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea MCI;

2. Structura organizatorică, programul de funcționare;

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea MENCS, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;

4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

5. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;

6. Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

 

 

 

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001:

Modificat la: 2015-02-20 18:03:00