• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Referitor la materialul critic apărut în presă, privind modul în care s-a desfăşurat reorganizarea Organismelor Consultative ale MCI

 

 

Referitor la materialul critic apărut în presă, privind modul în care s-a desfăşurat reorganizarea Organismelor Consultative ale Ministerului Cercetării şi Inovării, facem urmatoarele precizări:

 

1. Criteriile care au stat la baza selectării membrilor fiecărui organism consultativ au fost următoarele:

  • experiența în domeniul managementului entităților CDI (inclusiv unități, subunități, departamente, laboratoare);
  • experiența în evaluarea sau conducerea proiectelor de cercetare la nivel național/UE;
  • experiența în elaborarea de reglementări în domeniul CDI;
  • experiența în elaborarea de lucrări în domeniul CDI;
  • cunoașterea legislației din domeniul CDI;
  • cunoașterea instrumentelor de finanțare a activității CDI in România și UE;
  • asigurarea condiţiei de repartiţie echilibrată: pe subdomenii de CDI, pe competenţe în domeniul organismului consultativ pentru care au candidat, pe unităţi şi instituții de CDI, pe zone geografice, pe egalitate de gen.

 

2. Înscrierile pentru selecţie au fost libere, putându-se înscrie oricine se încadra în condiţiile prevăzute în Medodologia de selecţie (document care a fost postat pe site-ul MCI), inclusiv foştii membri ai Organismelor Consultative.

 

3. Toţi candidații au avut avizul consiliului științific, senatului universitar din entitățile de la care provin sau, după caz al prezidiului academiilor.

 

4. Preşedinţia Comitetului de selecţie a fost asigurată de către preşedintele Academiei Române, iar din comitet au făcut parte reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Rectorilor, ai institutelor de cercetare şi, ca observatori, preşedintele Patronatului Român din Cercetare şi Proiectare şi Liderul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare-Proiectare din România.

 

5. Din componenţa Organismelor Consultative nou-înfiinţate fac parte 9 academicieni (membri ai  Academiei Române sau ai Academiilor de ramură) 36 de profesori universitari, 35 de cercetători ştiinţifici (gradul I, gradul II şi gradul III), 3 dr. ingineri şi 9 ingineri.

 

De asemenea, menţionăm faptul că ministrul Cercetării şi Inovării nu a fost implicat în procesul de selecţie şi nu a făcut nicio propunere pentru nicunul dintre aceste Organisme Consultative.

 

Modificat la: 2017-04-26 16:57:00