Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 09.05.2017 pentru funcţiile publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Programe de Cercetare Dezvoltare

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

 NĂSTASE Dorileni

Consilier  I superior

67,00

admis

2.

 STANCIU Gabriela

Consilier  I superior

58,33

admis

3.

 HARAPCEA Marian Emil

Consilier  I superior

54,33

admis

4.

 POPESCU Lucia

Consilier  I principal

73,66

admis

5.

 CONSTANTINESCU Mirela Florinela

Consilier  I principal

56,33

admis

6.

 PĂDUREANU Mihaela - Adriana

Consilier  I principal

50,00

admis

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 12.05.2017, ora 10,00 la sediul  Ministerului Cercetării și Inovării, etaj 5, camera 513.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi, 09.05.2017, ora 17:33 la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

Modificat la: 2017-05-09 17:33:00