Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 09.05.2017 pentru funcţiile publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

SERVICIUL PROGRAMARE PUBLICITATE

1.

COSTACHE Carmen Elena

Consilier  I superior

81,00

admis

2.

CIOBANU Mihaela-Cristina

Consilier  I superior

23,00

respins

SERVICIUL MONITORIZARE

1.

MURARIU Nicolett Carmen

Consilier  I superior

80,33

admis

2.

BUȘOI Adriana

Consilier  I superior

66,33

admis

3.

PETCU Mariana

Consilier  I superior

64,66

admis

4.

DUMITRAȘCU Costin

Consilier  I superior

61,33

admis

5.

MIROIU Floralice-Marimona

Consilier  I superior

61,33

admis

6.

TUDORACHE Irinel Gabriela

Consilier  I superior

59,66

admis

7.

VASC Alina - Cristina

Consilier  I superior

47,33

respins

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 16.05.2017, ora 11,00 la sediul  Ministerului Cercetării și Inovării, etaj 5 camera 510.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi, 10.05.2017, ora 15:04 la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

Modificat la: 2017-05-10 15:04:00