• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 09.05.2017 pentru funcţiile publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Juridic

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

RĂDUȘCĂ Petrișor Cristel

Consilier  juridic I superior

22,33

respins

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,care se depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi, 10.05.2017, ora 15:17 la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

Modificat la: 2017-05-10 15:17:00