Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 09.05.2017 pentru funcţiile publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Programe de Cercetare Dezvoltare

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul

probei interviu

Rezultatul probei interviu

 

1.

STANCIU Gabriela

Consilier  I superior

53,66

admis

2.

NĂSTASE Dorileni

Consilier  I superior

52,66

admis

3.

HARAPCEA Marian Emil

Consilier  I superior

41,33

respins

4.

CONSTANTINESCU Mirela Florinela

Consilier  I principal

79,33

admis

5.

PĂDUREANU Mihaela - Adriana

Consilier  I principal

70,33

admis

6.

POPESCU Lucia

Consilier  I principal

67,66

admis

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie până la data de 15.05.2017 ora 15:00 conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,care se depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi, 12.05.2017, ora 15:00 la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

Modificat la: 2017-05-12 15:00:00